Planene om jernbane Leira-Torpo ble framlagt allerede i 1886

av Olav Sataslåtten På Hallingminne er det tidligere beskrevet forslag fra rundt 1921-1922 med tilhørende utredninger i Stortinget om en jernbanelinje mellom Torpo i Ål kommune i Hallingdal og Valdres. Ved nærmere granskning har jeg funnet dokumenter fra Stortinget som viser at en linje fra Leira i Valdres til Sire bro på Torpo i hva…