Stortingsbehandlingen 24. september 1868 om delingen av Ål prestegjeld og opprettelsen av Hol prestegjeld

Transkribert fra gotisk av Olav Sataslåtten d.y.  Kirke-Departementets underdanigste lndstilling av 24de September 1868, der ved Kongelig Resolution av samme Dato naadigst er bifaldt. (Foredraget av Statsraad Riddervold). Aals Prestegjeld under Ringerikes og Hallingdals Prosti i Christiania Stift utgjør den øverste Del av det Dalføre, som dannes av Hallingdalselven og dens Bielve, og indbefatter 3…

Peder Augustsson Gödecke’s brev frå Hol og Ål sumaren 1875

Med dette publiseres Peder Augustsson Gödecke’ omfattende og detaljerte skildringer fra Hol og Ål i 1875; ”Turistbref från en resa i Norge sommaren 1875”. Jeg har transkribert fra originalutgivelsen de delene som skildrer Hol og Ål. En betydelig del av kapittelet skildrer Villands-ætten. Gödecke møter Sander Røo på sin ferd, og besøket er skildret på…