Barnedødelighet i Ål og Hol i perioden 1744-1769. Ein gjennomgang av Ministerialbok for Ål prestegjeld 1744-1769

Bilete frå Villand i Hol, Hol bygdearkiv.