Adolph Tidemand overvar det åtte-dager lange bryllupet på Gulsvig i 1849

Adolph Tiedemands malerier og tegninger fra Hallingdal i 1843-1849

Andreas Wulfsberg Grøttings topografiske tegninger fra Hallingdal 1839-1848

Anna Ellefsdotter Toreplass, målt av den tyske hoffmålaren Georg Saal i Hallingdal 1847

Arne Garborg i hallingkledu

Arne Garborgs dagbok-nedtegnelse hos Kaja og Hans Bruun på Sundre 1911

Artikkel om Hallingdal i bladet For bygd og by laurdag 05. april 1924

Artikkel om Sander Røo i Verdens Gang 09. september 1885

Artikkelen «Bygningsskikk og rosemaling i de øvre bygdene i Hallingdal» fra 1927 av arkitekt Ole Stein 

Asle Øyno Vangens brev i Morgenbladet 1861 om presten Kjeldstrup, som førte til dommen mot ham

Avskrift av forhørene i Hallingdal 1851-1852 av de som ble beskyldt for ønske om revolusjon (Thranebevegelsen) i Thranebevegelsen i Hallingdal

Barbra Høvas livsreise -fra Nes i Hallingdal til hovedstadens Frogner, 1845-1918.

Bardøla Høyfjellshotell 1964-1971

Bauhaus-kunsteren Kurt Kranz» akvareller fra Hallingdal 1943

Bilder fra Hol

Biletu heile vegen frå Haugastøl til Bromma

Biografiar med bilete av underoffiserar frå Hol ved Vestoplandenes regiment nr. 6: 1911-1930

Bondeopprøret 1818

Breidablik Hotel -senere Griegs Hotel, på Geilo

Brevartiklar frå Olav Sletto sine taleferder i åra 1910-1917.

Britiske Emily Lowe’s skildring av Hallingdal fra 1857

Bryllupseremoniene i Hallingdal gamle dager

«Båtbyggere i tre generasjoner Et besøk hos Knut og Ola Øyno i Aal». Fremtiden 11. september 1943

Da dammen i Buvatnet brast i 1917: Bergensbanen hang i lause lufta i ei lengd på 100 meter

«Dansen i Kroko» av Lars Opsata

Da Ole Bull overnattet på Ro skysstasjon

Dei 70 hallingane som gikk på Voss folkehøgskule i åra 1899 til 1915

Dei drog til Amerika

Dei gamle fortel – Høyr oldefar fortelje

Dei som dreiv forretningar i Hallingdal i 1936 -med bilete og biografiar

Den britiske kunstneren William Peters» tegninger og studier fra Ål og Hol 1907

Den dramatiske redningsaksjonen etter engelskmennene Mr. Warren og Dr. Templeton i Finseområdet mars-april 1913

Den eldste billetten til Bergensbanen: tur/retur Gulsvik – Geilo 22. desember 1907

Den foreslåtte jernbanelinjen Torpo – Valdres-Gudbrandsdalen som skulle forbinde Bergensbanen med Trondheimsbanen

Den tragiske jernbaneulykka som kravde 25 menneskeliv ved Breifoss i Hol natt til 28. februar 1944

«Der livet har skreve ein tekst i andletet kvar dag» -intervju med 85-årige Eivind Hollebakken frå Ål i 1949

Driftsopplysninger knyttet til prestegårdene i Hallingdal rundt 1894.

«Dyreheimen» – artikkel av Dr Hans Bruun publisert i 1928.

Då skinnene på Bergensbanen vart knytt sammen ved Ustaoset 9. oktober 1907

Då Sundre sentrum vart lagt i oske

«Ei god hallingbygd» – artikkel av Johan Austbø frå 1919, med kommentar av Ola Perstølen

Eilert Sundts skildring av gjenstander gitt av Sander Røo til Universitetets Oldsakssamling

Eit utval annonser frå Hallingdal på 1950-talet

En britisk reiseskildring av Hallingdal fra Hemsedal til Gulsvig i 1877 (tre kapitler)

En del sjeldne bilder fra dalen i årene 1907- 1908

Enken Ragnild Sundres sak i Høyesterett 1816 om gården Sundre på Ål

Er dette de to første fotografiene som er tatt i Hallingdal?

Et streiftog gjennom jernbanedriften i Hallingdal

Et svært sjeldent bilde av spelemannen Ola Lein – «Leinen» i yngre år- tatt av Torbjørn Tragethon

Et tverrsnitt av næringslivet i Hallingdal i 1924.

Et utvalg av Embrik Strand’s vitenskaplige artikler utgitt av Universitetet i Berlin 1911-

Etableringa av Hol postaabneri i 1871 og Torpe postaabneri i 1883.

Film frå Hallingdal innspelt ein gong millom 1909 og 1927

Fire født tidleg 1900-tal i Hol og Ål fortel

Flommen i Ål 1877 og Stortingets behandling av ødeleggelsene 

Fogd Iver Wiels liste fra 1743 over hallinguttrykk (Beskrivelse over Ringeriges og Hallingdals Fogderi)

Folkeboksamlingene i Hallingdal 1879-1880

Forfattaren Tor Jonssons stormfulle tid i Hallingdal

Forfatter og redaktør Henrik Krohns skildring av Hallingdal rundt 1868 

Forfatteren og prestedatteren Karen Stenersens omfattende skildring av Ål i 1840-årene

Forminga at det politiske landskapet i Øvre Hallingdal, del 1:Bondevenforeninga i Ål og Hol

Forstørrede bilder fra Ål

Forundring og misnøye over at rettsmøtene i Ål ble holdt hos Landhandler Urholt i stedet for på Tingstuen –Saken i Stortinget 1882

Fotograf HC Neuperts bilder fra Leveld

Fotograf og meisterdansar Sigvat Tveito frå Ål

Fotograf-familien Braaten fra Gol

Fridtjof Nansens dagbøker frå Nes, september 1898.

Frukthavene i Hallingdal på slutten av 1700-tallet

Frå Gørsvik te Finse -98 bildu

«Fæsteröllet i den hallingdalske Dialect» i Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie. 5, Samfundet for det norske Folks Sprogs Historie, 1838.

Føregangskvinna Kaja Bruun frå Hallingdal

Gamle kart som viser Hallingdal, del I – 1680 til 1716

Gamle postkort frå Hallingdal

General Hausmann og soldat Elling Ellingson fra Ål i Holstein 1758

Gjestebodskikkar i Hemsedal på 1800-talet av Hans Flaten.

Gründeren Lars Embriksson Springgard Engebretsen 1838—1895 frå Ål.

Gudrid Breie frå Ål, Sven Moren og Halldis Moren Vesaas

Gårdbruker Tollef N Svenkerud fra Nes» salg av meieriprodukter ved Det Almindelige norske Landbrugsmøde i Christiania i 1877

Halldis Moren Vesaas sin julehilsen til Kari og Arnfinn Breie 1929

Hallingdal i PA Munchs håndskrevne «Indberetning om hans i somrene 1842 og 1843 med Stipendium foretagne Reiser gjennem Hardanger, Numedal, Thelemarken m.m. Hermed et Kart.»

«Hallingdal 25 år etter Bergens-banens åpning – En rivende utvikling på alle felter – Artikkel i Fremtiden 1934.

Hallinger nevnt i “En norsk bygds historie : nordre Bottineau County, North Dakota” av Olav Redal, publisert Stanley, North Dakota 1917

«Hamarsbøn-Raaen genealogy» fra 1959 av Aagot Raaen

Handelen på Sundre 1860-1931

Handelsvirksomhet i Hallingdal registrert i Handelsregisteret for årene 1891-1939

Hans Gudes skildring av ball på Nesbyen nyttår 1849

Heile forsamlinga gret i den siste gudstjensten i Ål stavkyrkje

Helaftens spillefilm fra 1926 fra Ål i Hallingdal

Helge Stupa fra Nes felte 130 elg og 7 bjørn i tidsrommet 1871-1911.

Helse, hygiene og levevilkår i Hallingdal 1850-1920

«Ho jaga brennevinskontrolløren med ei møkjareku sørover haugane» – Frå fyll og drap til ein ny kultur i Hallingdal

Hol og Ål i nyhetsbildet 1784-1884

Holsdagen 1959

Hornet på Strand i Ål

Hos Rolf Nesch i 1958

Hulda Garborgs detaljerte og omfattende dagbokskildring fra Hallingdal januar 1906

Hvem var skotten Sander Sanderson, konstituert sorenskriver i Ål fra 1612?

Indredepartementets begrunnelse for Borgersdådsmedaljen til Asle Øyno i 1861

«Intervju med E. B. Eidsgaard Æresmedlem frå 1940» – Hallingdal kjøpmannsforening 1893-1943

Intervju med Ole H Sata som begynte fruktdyrking i Ål i 1887

Ivar Aasens dagboknedtegnelser fra Nesbyen 1845Johannes Flintoe i Hallingdal 1819-49

Jordbrukseiendommer i Hallingdal 1838 og deres matrikkelskyld

Junkeren fra Hallingdalen ved Olberg i Valders.

Kem budde i husa og dei ulike gardane på og rundt Sundre i 1900?

Barnedødelighet i Ål og Hol i perioden 1744-1769. Ein gjennomgang av   Ministerialbokfor Ål prestegjeld 1744-1769

Kittil Langbakke

Knut Knutsen Heje (1852-1942) sine erindringer fra Flå

Kor var W.M. Carpelan då han malte bildet av Hallingskarven?

Korrespondanse mellom firmaet O&S Sataøen på Sundre og sølvsmed Morten Espeset i Nes på 1920- og 30-tallet

Kristi Gudmundsrud fra Ål og Olaug Sindrol frå Hol lærte i 1847 å lage Chesire-ost hos konsul Thorne i Drammen

Kva dei selde i dei gamle krambuene

Kven var heimels-mennene til Ivar Aasen då han var i Hallingdal i 1852?

Landhandleren i Rukkedalen 1963

Lars Reintons artikkel «Folkedans og folkelynne» i Dagbladet 1922 som uttrykk for hans syn på folkedansen og slåttetradisjonen i Hallingdal

Leger i Hallingdal 1825-1868

Lisbet-Per vant kappspillet mot fanden og spilte så huset på Hamarsbøen løftet seg.

Liste over emigranter frå Hol 1875 – 1930

«Litt om arbeidet i ei krambu for ein 60 år sidan» av Håkon Veslestøl -frå heftet «Hallingdal Kjøpmannsforening 1893-1943»

Litt om Dr Hans Bruuns virke som lege på Bergensbanen

«Litt om gamle samferdselsveier og nedlagte fjellgarder i øvre Hallingdal» av Just Thoner.

Lokomotiv og to fullastede vogner rullet av passasjerbryggen ved Gulsvik sommeren 1909

Lordehyttas Lord Garvagh’s artikkel «A plea for Norway» i The Alpine Journal no. 53, August 1876.

Luther College Concert Band fra Iowa sin konsert og ferd nedover Hallingdal i 1914 -med bilder og fortellinger

Lærere født på 1800-tallet fra Hallingdal

Matrikkelen for Hallingdal 1904 med gårds- og bruksnummer, navn på eier og matrikkelskyld

Melding av Svein Nestegards lausdans i Bergen 1903

Menn i mørket  – Osvald-gruppen i Hallingdal 1942-1944

Myllarguten til Sevat Tønder om «Fanitullen»

Namn på 2163 personar som utvandra frå Ål i perioden 1867 til omlag 1926

Nestegard i Hol

«Når den fatige bi rik, bi han fan lik» og 147 andre hardtslående ordtak frå Hallingdal før 1868.

Olav Reintons bilder fra Hol 1900-1916

Olava Engh: «I Hallingdal» 1928

Ole Skattebøl (1844-1929) –bondesønnen fra Ål som ble stortingsmann, sorenskriver og høyesterettsdommer

Oluf Ryghs forklaringer til gardsnavn i Hallingdal

Om apoteket på Nebyen i perioden 1898-1904

Om den første musikkforeningen i Hallingdal på 1800-talet.

Om forholda i Ål på 1800-talet av Ole Olsen Ruud Barman 1816—1912

Om Hallingdal i Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597

Om Hallingdal og hallingen under byggingen av Bergensbanen

Om hallingen Knut Olsen Rauks (Flå/Nes) strabasiøse ferd til Amerika i 1844 og familiens liv der borte.

Om hallingenes manglende renslighet, deres styrke og dans i 1880.

Om Lars Lein, Lordehytta og Lord Garvagh III sin skildring fra Hol og Ål 1872

Om postgangen til Hallingdal i 1836

Oppgjør med kniv, kårder, oksepisk og gevær – Rettssaker frå Øvre Hallingdal i perioden 1671-1808

Overrettsprokurator Breies erfaringer med ulveflokker i Hallingdal, og dans og slagsmål ved Tinget.

PA Munchs detaljerte kart frå 1845 -som også inkluderer Hallingdal

Peder Augustsson Gödecke’s brev frå Hol og Ål sumaren 1875

Peter Christen Asbjørnsens bilde fra Hallingdal 1848

Peter Johan Colletts brev fra Stavn i Hallingdal i 1841 til Camilla Wergeland, senere Camilla Collett

Planene om jernbane Leira-Torpo ble framlagt allerede i 1886

Prestbrue i Ål

På jakt etter restene av Sirebrua på Torpo

På leiting etter fururote på Hallingskarve

Randsfjord-banen og Krøderbanens betydning for Hallingdal

Reiseruter i Hallingdal rundt 1874

«Renlighetssansen var ikke stor. Badning befattet man sig ikke med». Hygiene- og skoleforhold i Hallingdal i 1911.

Rikard Berges møte med Nils Løingslåttun (1827-1912) og Olav Sletto i Hol 1907-1908

Ringo Starr på Geilo i 1971

Roppe-fruen fra Gulsvig som eide halve Flå og kjørte slede trukket av elger

Rutetabell Gulsvik-Geilo/Geilo-Gulsvik desember 1907

Sander Røo’s eksempler på hallingord i brev til Ivar Aasen 1866

Sander Røos brev til Ivar Aasen i 1877 i betre kvalitet

Sander Røos opplysningar og ulike dokument sendt frå han til Ivar Aasen

Sevat Løkensgard-samlingen i Norsk Folkemusem

Sjeldne bilder fra Ål -med navn

Skattelistene for Hallingdal 1904

Skattelistene for Hallingdal inntektsåret 1959

Skattelister Hallingdal 1938

Skodespelaren Kristian Hefte (1905-1977) frå Ål

Storefjell Høyfjellshotell 1960-1974

Stortingsbehandlingen 24. september 1868 om delingen av Ål prestegjeld og opprettelsen av Hol prestegjeld

Stupulen ved Ål stavkyrkje

Stølsstemna på attenhundretalet

Svein Nestegard fortel om Trollstugu -intervju for radio v/Rolf Myklebust ’58

Svein Nestegards sak i Stortinget oktober 1924 mot umyndiggjøringen av døvstumme Kari O. Neraal

Sven Moren’s «Ferdabrev frå Hallingdal» frå 1907, med skildringar tå samankomstar i Fjellheimhuset til familien Bruun

Sven Moren’s julehilsen til Arnfinn Breie

Syver Einarsen Moen frå Ål (1884-1970) knivmakar, urmakar og spelemann

Syver Tomasson Hove Sørbøens «En gammel Skoleholders Optegnelser for Aaret 1727 om forskjellige Hændelser i Aals Præstegjeld i Hallingdalen siden Reformationen»

Teikningar av Nes stavkyrkje 1848-1860

Teikningar av Ål stavkirke

Telefonkatalogen for Ål og Hol 1903

«The pilgrim of Scandinavia» by Lord Garvagh – Baron Charles John Spencer George Canning Garvagh 1852-1915

The remarkable life of Dr. Olaf Th Sherping (Skjerping) from Torpo in Hallingdal by Olav Sataslaatten

«Thor Villand» av Lars Reinton

«Til ungdomslagi i Hol og Aal: Bli med og leit etter fururoti på Hallingskarvet!» Fremtiden 18.09.1932

To sjeldne bilder av kvedaren Guro Myrvoll frå Hol

Togkollisjonen på Gol stasjon lørdag 26. august 1939

Tollef Sundre – Landets eldste poståpner – Artikkel frå 1924

Torpo hadde 40 avisabonnenter i 1883. Fra Ål ble det sendt ca 6000 brev i året

«Trappa til galleriet i stavkyrkja vart til kjellatrapp på ein gard» – Om arbeidet med Aal bygdesoge bind 1 & 2

Ustedalen sanatorium (tidl. Ustedalen turisthotell) i 1925-26

Utbedring av skolevesenet i Hallingdal 1861 – 1900

Utstillere fra Hallingdal ved Norges jubileumsutstilling i Kristiania 1914.

Utvandrere fra Hallingdal på 1800-tallet som ble lærere ved the Norwegian Lutheran Synods of America

Varetilførsel og handel før Bergensbanens tid av Ola S Hajem –fra hefet Hallingdal kjøpmannsforretning 1893-1943.

Vesle Margit som levde aleine med far sin i Ridalen på 1850-talet

Yliguten fra Ål skildret av geologen og dikteren Theodor Kjerulf i 1890

Øvre Hallingdal i bladet NU. Del 1, åra 1898-1902

Ål flyklubb 1934-1939

Aal Præstegjeld Læse og Sogneselskab stiftet 1836

52 brev i Diplomatarium Norvegicum bind I-XXII relatert til Hallingdal

56 biletu frå mi ajji samling