av Olav Sataslåtten

Ivar Aasen skriv i si dagbok i 1852: «Til Torpe (i Aal). Vanskeligt at faae Skyds. 15. Til Sundre. Standset hos Lensmand Pleym. Sammen med Skriver Gude, Lensmand Hammersbøen og fl. Besøg hos Klokker Iversen. 16. Tilfods til Næstegard [ ! ] i Hoel, at besøge Tord Villand. Besøg hos Hammersbøen. 17. og 18. Paa Næstegaard. Lidt sygelig i Maven. Tørt og stenet Land. Bygder paa Aaserne. Udsigt til Hallingskarvet. 19. Afreist fra Ho[e]l til Sundre. Regnveir. 20. I Aals Kirke. Aftenen hos Præsten Kjelstrup. Vakkre Dragter. Pannelin og Hette; hvide Skjorteærmer. Enkelte hvide og røde Trøier. 21. Besøg hos Nils Guldmundrud. Eftermiddag afreist fra Sundre til Torpe».

I dagboka nemner Aasen nokre av heimelsmennene sine. Det var i Hol Tord Villand (1806—97, jf. «en gammel Skolemester, hos hvem jeg opholdt mig nogle Dage og fik fortræffelige Oplysninger om Sproget»; BD 1.238) og bonde og lensmann Stein S. Hamarsbøen (1798—1871), og i Ål lærar og klokkar Helge (Holgje) Ivarsson Bjella (1790—1866) og lærar, bonde og ordførar Nils Knutsson Gudmundsrud (1803—83) (BD 3.185 og 441). «Klokker Iversen», Tord Villand og Nils Gudmundsrud er elles nemnde i den kladdevorne «Ordsamling paa en Reise i Sommeren 1852»