Andreas Wulfsberg Grøtting var presteson, lærar, busatt i Ål i barndommen, deretter Nittedal. Han samla dialektord og hjelpte Peter Christen Asbjørnsen med å samle eventyr. Det finst stoff om han i Hallingdal i biletkunsten (1984, s. 36-37) av Nils Ellingsgard og i Aal bygdesoge (1955, band 2, s. 176-178) av Kristen Svarteberg. Han samla hallingord samans med presten Hansen, ei vikteg kjelde for Ivar Aasen

Seet fra Hallingskarven, mod nord

«Seet fra Hallingskarven, mod nord», 1839

Næs, Hallingdal

«Næs, Hallingdal», 1841

 

Hemsedal, Hallingdal

«Hemsedal», 1845

 

goell

«Goell», 1845

næs II

«Næs»,  1848

 

olsæt I

«Olsæt, Aal»,  1848

 

olsæt II

«Olsæt, Aal»,  1848