«Madame Thønder»
Denne historien om Barbra Thønder f Høva fra Nes ble første gang publisert i tidsskriftet Nu 1906. Transkribert fra gotisk av Olav Sataslåtten, som også har emneinndelt teksten. Bildene er innhentet av O. Sataslåtten i 2015-2016.

Om Sevat Thoen, senere Thønder
«Madame Thønder i Sagstuen ved Frogner hovedgaard, utkom ved lodtrækningen som no. 224, og Ætslinjerne er saaledes, idet jeg først tager hendes afdøde mands slægt. Bokbinder Thønder var fødd paa gaarden Thon i Aal og forandrede navnet Thon til Thønder. Thønder var søn av Engebret Thon og Ragnhild Sølvesdatter Dok. Deres børn var: 1. Bokbinder Sevat Thønder, g.m. Barbra Høva fra Nes. 2. Sølve Thon, død ugift. 3. Birgit, g.m. Anders Olsen ved Grorud. 4. Gunhild, g.m. Ole Sørlie, i Amerika. 5. Aagot, g.m. Ole Eiriksen Strand, i Amerika. 6. Margit, g.m. Thorkel Haugen, i Amerika. 7. Bjørn Thon, g.m. Oline Hansen fra Farsund, i Amerika. Dessuten havde Thønder 7 ældre haølvsøskend, men dem kunde madame Thønder ikke greje ut om.

sagstuen
Sagstuen i 1901, da familien Thønder levde der. Fotograf: Wilse, Anders Beer

Etter avsluttet læretid drev Thønder som bokbinder her i byen inntil sin død. Bokbinder Thønder var linjerer hos Bokbinder Clausen på Jernbanetorget. Sønnen Sølve Thønder er maskinmester ved Halvorsens & Larsens Boktrykkeri.

Barba Høva’s ætt
Saa var det madame Thønders Æt. Hendes bedsteforeldre paa farsiden var Henrik Gudbrandsen Høva og Barbra Gudbrandsdatter. De budde i øvre Høva paa Nes. Deres børn: Henrik Høva, g.m. Guri Hansdatter Støen, madame Thønders forældre. 2. Ingebjørg, g.m. Eindre Eiriksen Brænnelien. 3. anne, g.m. Kristian Jensen ved Bærums Verk.

Bedsteforledrene paa morsiden var Hans og Barbra Støen. Deres Børn: Barbra, g.m. Anders Helgerud i Lommedalen i Bærum. 2. Barbra, g.m. Bokbinder Sevat Thønder. 3. Kari, død ung. Hun var husjomfru ved Oslo hospital. En morgen fand man hende død i sengen. Hun var kvalt av steinkulsdamp om natten. 4. Astrid, g.m. maler Rotvold fra Trondhjem, bur i Sporvejsgd. Her. 5. Guri, g.m. Jens Hansen fra Hedemarken, bur i N. Dakota. 6. Jørand, g.m. Karl Rønneberg fra Bærums-verket, bur i Wisconsin. 7. Gudbrand. Han var her i Byen. Saa vart han klein og vilde da endelig heim til Nes, kom saa langt paa heimvegen som til Aavestrud i Flø, hvor han døde ganske ung. 8. Ole Holmstuen paa Nes, g.m. Thuri Sparsund. Ole døde i fjor. 9. Henrik, var snedker og ungkar af profesjon, død i Amerika. Ole Holmstuen var Tømmermand.

Barbra Thønder gik i skole hos klokker Mikkel Olsen paa Nes og vart konfirmert af Sognepræst Tønnesen. Men før Konfirmationen var hun meget borte som sæterjente. Først jætede hun hos Hans Sandan paa sæteren Imbladn. Da datteren paa Sandan, Ragne, vart gift til Liodden, vilde hun have Barbra med sig. Saa vart det det med, og Barbra var paa Liodden til sin Konfirmation, jætede hver sommer paa sæteren Dypiln.

Da 8 stølsjenter vasker stølsgutten Syver Sæterbraaten med sand i en fjellbekk
Syver Sæterbraaten jætede ogsaa paa Imbladn samtidig med Barbra. De var omkring 9 aar gamle. Imbladn er et stort sæterlag med mange stølsgrander. Det var ikke mindre enn 8 jætlejenter, og mange jætlegutter var der ogsaa. Syver Sæterbraaten var rask og rap som et hjul, frisk og tyk og stærk. Men han vaskede sig aldrig.

No sko me daa vaske deg, Sjugurd, sagde Barbra en dag.
Ja de kunna prøve, so sko de faa juling, -eg vaske meg inkje, før eg ska te bygdars i haust.
Ja dæ sko me no sjaa, sa Barbra. En dag jætede alle jætere saman nere ved en bæk. Da vidste ikke Sjugurd et Ord af, før alle de 8 Jenter kneip ham og dukkede ham i Bækken, nogen holdt hænderne, nogen Bejna, nogen auste Vatn paa ham og nogen skurede ham med Sand. Sjugurd ildskreik og tiggede og bad Gutterne om hjælp, men Gutterne laa oppaa Volden og lo, saa de havde Krampe. Endelig var Vasken færdig og Barbra tørkede ham med sit Striforklæe. Ja men saa vakker du vart, – du vart så ven, som du aldri trur, Gut, sa Jentene. De sko faa juling før Somren er slut, sa Sjugurd og var fælt furten. Leit syntes han ogsaa det var aa være saa skinandes rejn og skir.

Saa kom han hejm i Buen om kvelden, og da satte hans Madmor hænderne i Siden, og glodde paa ham. Nei, er det deg Sjugurd, sagde hun. Ja, jentudn ha vaske meg. Men de sku faa Juling, før eg reise heimatt. Nei, det ska du kje jule dei up for, du ska takke dei. Du trur kje sjøl, for vakker du er. Jau, eg meine det ! Hans mor havde saapevasket ham, før han reiste bort som jæter i Mai. Siden havde han ikke saa meget som dyppet sin Peikefinger i Vatn. Og nu var det August, da Jenteflokken tok ham. Men han var da ogsaa saa svart som en Gryte, og ingen kunde sige, hvad han var gjort af.

Hos Liodden-familien i Nes
Barbro var siden hejle sin Barndom hos Halvor og Ragne Liodden, og de var snille mod hende, som om hun var Barn i huset.

Om Elling Bentehaugen
Om søndagene plejede Barbra og nogle af hendes Leikarkammerater aa gaa borti pladsene til gamle Folk, som havde det trangt. I regelen havde de med sig noget til aa forære de gamle, lidt mad eller noget andet. De var ofte hos Elling Bentehaugen, som var næsten 100 Aar og laa til sengs. En Søndag, var Barbra sammen med Sigrid Lie og Kirsti Lie hos Elling. Nei, det er ikke sandt,- nu husker jeg det, de var 6 jenter den Dag, men hvem det var, sagde ikke madame Thønder. De havde været paa Nes, hvor de hadde lagt sammen og kjøpt lidt Tobak til ham. For Elling var saa glad i Pipen, men havde ikke Tobakpenge. No era dei hjaa meg, dei snille Smaajentudn mina, sagde han, da hans Søn, som han var i Brød hos, kom ind. Han var saa glad og sæl.

Barba var et aar i Tjenste utpaa Landet, men reiste tilbake til Liodden, hvor hun atter tjente ½ Aar. Paa Nes kjøpte hun Kaffe, Sukker, Tobak, Pipe og Fyrstikker, og Søndag gik hun sammen med Kirsti og Sigrid Lie til Elling Bentehaugen med denne Herligheit. Det vart stor Glæde. Elling gjemte Sakerne i Skapet sit.

Her Gut, har eg faat mykje godt hjaa Jentungadn mina, sagde han til Sønnen.
Nu sagdes det i Grænden, at svigerdatteren var slem med gamle Elling, saa han ikke havde det godt. En av Lijenterne vilde sige til hende, at hun skulde være snil med Gammeln. Nei, det sko me kje, -me sko sea, me har hørt, at hun er fælt god med ham, sagde Barbra. Ja, de vart da enige om aa sige det.

Folk sea, du er so heiskjele (græsjelig) snil med’n Elling, sagde Barbra.
Ja, dei snakka om deg i alle Gara, at du er so hejskjele snil ve’n, sagde Sigrid. Men det varte ikkje mange Dage, før de fik høre, at gamle Elling havde sagt om Svigerdatteren:
Ho maa vera feig og ikje hava lang Tid aa levva i, for ho er vørte so hejskjele snil.

Første Gang madame Thønder som ung Jente reiste utover Landet for aa søke Teneste, reiste hun tilbaats med Skyts utover Hallingdalselven. Det var den almindelige –Reisemaate før i tiden, indtil Veien opover vart færdig. Det var nogle Mænd, som dreiv denne Sydsing heile sommeren og hausten. De rodde frå Nes til Krøns nuværende station og tilbake. Barbro havde Eirik Haugo og Thore Dølepladsen til Skydsfolk. Skydsmændene krævde 1 daler (4 kr.) for skyds til Krørn.

Tjenestejente i Bærum og giftemålet med Sevat Thønder
Madame Thønder tjente 1 ½ aar paa Gjettum i Bærum. Hun var bare 16 aar, da hun kom til Gjettum. Derfra reiste hun heimatt og tjente ½ aar hos Ola Lie. 18 aar gammel reiste hun atter utover, og siden har hun ikke været heime i Nes. Herute tjente hun i 5 aar som gangkone i Oslo Hospital, og saa vart hun gift, vart vigd af sognepræst Andr. Hansen i Trefoldighedskirken. Og saa flyitede de ut til Frogner Hovedgaard, i alt 35 aar. 

Madam Thønder har i mangfoldige aar været fast vaskekone ved Frogner politistasjon, vasker der hver eneste dag aaret rundt, Juledag likesaavel som Juelefdan. Paa Frogner hovedgaard var hun Mjelkefjører hos konsul Gade i 8 aar, og siden har hun været i alskens kvindearbeide der hver uke. Paa hovedgaarden har hun ogsaa et eget værelse, hvor hun driver Strykeforretning. Madame Thønder er en ganske ualminnelig driftig kone, og da dessuten de fleste, nu voksne, børn er heime, har de rummeligt budget og meget godt for utkommet.

Børnene er: 1. Hilda, g.m. gartner Ole Engebretseb, bur paa Vestaberg i Odalen, 2. Boktrykker Sølve Thønder, heime. 3. Valborg. 4. Magnhild. 5. Ingeborg, alle heime.

Jo, jeg ser længere ute i mine notater, at madame Thønder siden 18-aars alderen har været heime paa Nes engang. Det var det aar, da Nykirken paa Nes vart innvigd. Det var i Paasken, hun reiste opover. Det var et fælt føre, saa hun maatte gå og stampe i snevatn heile veien. Uti Flø maatte hun et stykke gaa ette en skigard. For den ting, som folk kaldte veg, var uframkommelig.

Barbro ror over sundet ved Bromma i sterk flom
Paa Liodden, hvor Barbro var i sin barndom, er der sundsted over bygdevatnet Bromma til og fra Liagardane. Vatnet er der smalt, og alle skal over der. Barbro vart saa vant til baaten, at hun var fuldbefaren sømand. De, som bur ved en elv uten bru over, blir saa vant med baat og straum og vatn, at det er reiut ubegripeligt, det altid kan gaa godt. Jeg er viss paa, en søulk fra Nordland, vant til aa reise i alslags veir paa store havstykker, ofte ikke vilde følge en sundmand over elven. For her er der i flaum rasende straum, og den er nordlændingen uvant med. Halvor Liodden vilde ikke, at Barbo skulde reise over med baaten, naar storm og straum var som verst. Men engang som hendes bedste veninde Sigrid Lie i et forrykende veir ned til vatnet borti Veiaklekleiven og ropte Baat! Halvor Liodden var borte. Barbro vilde ro, men Magne Liodden fraraadde, næsten forbød hende det. For det var umuligt Veir. Barbro trumfede sig dog ivei. Sigrid kunde umulig i dette Veir staa længer og rope. Og hun rodde over og tilbage igjen, men at det gik godt forstaar hun ikke. For vatnet rauk som aaske, og Straumen var svær. Baaten tumlede som en Bold. Magne forbød hende aa fortælle Halvor om denne Reise. For han vilde meget mislike, at hun tok ut paa denne maate.

Om Myro-familien
En søndag gik Barba og Lijenterne til Myro for aa more sig lidt. Ingrid Myro heiter en vanfør Jente, som endnu lever. Hun mangler Føtter. Første gang jeg var inde i Myro kom hun ind fra kammerset og krabbede fort over Gulvet hen til Bordet. 
Her ska du faa sjaa ei haugajente, sagde hun. Hendes Forældre var forøvrigt frå Kjednbal i Gol.

Naa, Barba og Lijenterne var i Myro den Søndag, eg nævnte. De skulde leike Gjemsel der, og Ingrid var ogsaa med. Saa vart det hendes tur og staa, medens de andre gjemte sig. Da de havde gjemt sig baade godt og vel, skulde hun leite dem op. Du en Stige krabbede de utenpaa huset op på Mørkloftet og gjemte sig der. Barbro tænkte, at de maatte ligge længe, for Ingrid kunde umulig komme derop. Men saa vidste de ikke ordet af, før hun kom entrende fra Steg til Steg paa Stigen saa rapt som en Høistak. Da vart Barbro ræd, for hun tyktes, det var nifst aa see Jenten entre rapt op og ned Stigen. Paa marken sprang hun paa hænderne like fort som de andre paa beina. Du er nu aldrig ræd hende, sagde søsteren. Nei ikke rigtig ræd, men det gjorde vondt aa se det. Og saa sluttede leiken. For Jenter er ømfindet.

Hun var fine godvenner med Ingrid, som er saa flink i haandarbeide, at Bygdens Jenter er hos hende og og lærer Saum og andet fint Arbeide. For nogle aar siden fik madam Thønder sendendes et par fine Mansjetter fra Ingrid Myro.

Madame Thønder og hendes Børn bur nu i Sagstuen, der saavidt vites hører til Frogner hovedgaard. Stuen ligger paa en net liten Bakkeryg med sval helødning til begge Sider. Mellem Frogner og Sagstuen rinder Frognerelven, der forøvrigt er vel liten til Elv og vel stor til Bæk og som jeg derfor kalder Flod i Rang med Mississippiflode, Volga og andre verdens-berømtheter. En net liten Træbru fører ut til Sagstuen. Hinsides Floden nora hovedgaarden reiser sig Landbrugsutstillingens bygninger. De ligger bare et par Steinkast fra Frogner og Sagstuen. Forbi Sagstuen er der Vei og Folkefærdsel af baade levende og døde til vestre Gravlund. Paa Vestsiden af Sagstuen begynder Landet, vestre Aker. Der er Villaer og gaarde omgivne af Lunde, Aakre og enge. Sagstuen ligger saaledes ganske overordentlig idyllisk til.

sagstuen-solve-tonder
Sagstuen malt av Sølve Thønder i 1916. Fra en artikkel om Frogner hovedgaard av Lars Roede, Oslo bymuseum.

Madam Tønder har foruten aa leie huset ogsaa forpaktet Jorden, hvor hun sætter 20 Tønder Poteter. Paa et andet Bruk nær Frogner forpagter hun ogsaa Jorden og satte meget mer Poteter. Hun tok selv op alle Poteter, men det var et hardt Arbeide, men saa solgte hun ogsaa Poteter i hundredevis af Tønder.

Bokbinder Thønder, som døde for 4 Aar siden, var en stilfarende Mand og en dygtig Handverker.

Madame Thønder er en usædvanlig frisk kone, rødlett som Hallingdals friskeste og freidigste Gaardmandskone, altid glad og munter. Hun har et et tilfreds og livsglad Sind, og det er den bedste Medicin. Strævsom er hun som faa, ligger i det fra Morg til Kveld det ganske Aar, vasker og vasker og vasker, og naar det er undagjort, vasker hun igjen. Hun tjene Penge jamnt og godt, er en flink Husholder og sitter meget godt i det. Børnene er dygtige og ordentlige og skikker sig vel blant Folk, og Sagstuen er derfor en Glædens og Lykkens heim. Madame Thønder mindes Næs, som om hun havde været der al sin Levedag. Hun mindes Vei og Stig, i bygdens og paa Ferjeldet, hvor hun vankede som Barn, og hun dvæler ved Barne- og Ungdomsminderne heimefra. Nes kan forøvrigt begynde aa stelle sig til Besøket, for naar Banen blir færdig, vil Madame Thønder heim en Tur. Forældre og Søskende er døde eller utvandrede, saa hun har ingen nære Frænder deroppe, men enda siger hun det er heime. Hjertet er paa en egen Maate knyttet til det Sted, hvor man lykkelig sprang omkring somn Barn, og dette Sted blir for alle lykkelige Mennesker alltid heimen framfor noget andet Sted.

Er Slægten borte, blir Steine og Veie og Trær og Blomster og Smaafugle og Elve, Bække og Aager, Kirken og den himmel, som blaa og solrik hvelver sig over heimdalen, ens kjødelige Søskende. Elva og Kyrkja og Bromma er Madame Thønders Søstre, Bækkene og Moerne og Aakrene og Steinene hendes Brør, saa hun har en stor og livsstærk Slægt aa besøke deroppe. Og enda hun er saa lykkelig her, som næsten noget Menneske kan blive, blir visstnok hendes Besøk i Nes blant hendes allerlykkeligste Dage. Jeg skal tilføie, at Madame Thønders Forældre sidst budde i en Plads, som nu er ubebudd, ova Høva. Jeg har derfor ikke hørt navnet, før Madame Thønder nævnte det, og jeg har i mine Notater skrevet det saa ubetydeligt, at jeg ikke med Sikkerhed kan uttyde mine runer. Men det skulde være nogsaa rart, om ikke Stdet heiter Braatset. Forøvrigt kan Geograferne greie den Ting –det er deres Pligt og Livskald.

Olav Sataslåttens merknader:
Sevat Thønder, eller Sevat Embrikson Medgard Thoen
Sevat Thønder er en fascinerende skikkelse av flere årsaker. For det første er han den eneste spelemannen fra Hallingdal som vi med sikkerhet ut fra dokumentasjon kan fastslå lærte direkte fra Myllarguten.For det andre er det dokumentert at en svært sentral utøver fra Ål, Ola A Strand (Ola Strand Vangen) lærte spel og kanskje også teknikk av Thønder.

Sevat Thønder het opprinnelig Sevat Embrikson Medgard Thoen, men byttet navn til Thønder. Han ble født i Vats i Ål 15.11.1838. Foreldrene hans var Embrik Sevatson Thon, gift med Gunhild Solvesdtr. Medgard Dokk. Thønder gikk i lære som bokbinder i Oslo, trolig fra rundt midten av 1850-årene. Etter avsluttet læretid drev Thønder som bokbinder i Oslo inntil sin død i 1903; Han var såkalt linjerer hos Clausen på Jernbanetorget. Vi vet fra Arne Bjørndals nedtegnelser i samtaler med Ola A Strand at Thønder hadde fela hengende der hos Clausen på Jernbanetorget, og at Myllarguten kom innom og spelte for Thønder de gangene han opptrådte på Kristianiamarknaden. I følge Rikard Berge opptrådte Myllaren på Kristianiamarknaden i alle fall i 1859-60, og han er tilbake i Kristiania i 1862 og siste gang i 1864 («Myllarguten» av Rikard Berge, s 76-81). Bjørndal skriver at Thønder spilte på Kristianiamarkedet. Kan hende traff Thønder og Myllarguten hverandre første gang der.

Sagstuen
Det har vært mange husmannsplasser under Frogner hovedgård. I 1711 nevnes Kirsebærhagen, Sagstuen og Skillebekk. Fra 1717 begynte utparsellering av løkker til byfolk, etter at Bymarken ikke lenger kunne dekke etterspørselen. Løkkene ble ikke solgt fra gården, bare festet bort til brukerne enten på livstid eller som regel ved arvefeste, mot årlig avgift.


Familien Thønder, med Sevat spillende hardingfele, og Barbra til høyre for ham.
Kilde: Thønderfamiliens etterkommere i Amerika.

Sevat Thønder (Bilde: Ål bygdearkiv)