Brevet teller 13 sider. Av hensyn til lesbarhet og begrensinger i webgrensesnittet er det oppdelt i mindre stykker for visning på Hallingminne. Digital tilrettelegging: O. Sataslåtten

forside

røo 2

røo 3

røo 4

røo 5

røo 6

røo 7

røo 8

røo 9

røo 11

røo 12

røo 13

røo 14

røo 15

røo 16

røo 17

røo 18

røo 19

røo 20

røo 21

røo 22

røo 23

røo 24

røo 25

røo 27

røo 28

røo 29

røo 31