bandLUTHER College Concert Band

I 1914 foretok «LUTHER College Concert Band fra Decorah, Iowa en norgestruné som ble rikt dokumentert i bokutgivelsen “Norgesfærden, Luther college concert band og chorus; koncertturnéen, 1914 by Luther college, Decorah, Iowa”, publisert samme år. «Det heter at The Luther College Concert Band sammensat for norgesfærden bestod af seksti medlemmer foruden dirigenten. Fem og firti af disse seksti medlemmer udgjorde et kor.
«Luther College Chorus,» hvis præstationer tilveiebragte en behagelig afveksling i de regulære koncertprogrammer. Tenoren Ingolf A. Grindeland tjente som solist for koret. Professor Carlo A. Sperati dirigerede ved alle koncerter under turen. Nogle ord om Bandens historie kan her ikke være ude af veien. Luther College Concert Band er den betydeligste musikforening ved Luther College, Decorah, Iowa. Ved denne skole har musikken altid floreret. I 1878 organiseredes et musikkorps eller en band, dog ikke med nogen store forventninger, hvad fremtiden angik. Korpset bestod af 11 mand foruden
dirigenten. Det optraadte offentlig for første gang paa Gravsmykningsdagen
den 30te mai 1879, og vandt straks publikums velvilje. De første
aar instrueredes Banden af en af sine egne medlemmer. Den første fast ansatte
dirigent var Haldor Hanson, nu i Chicago. I hans tid blev alle musikalske
kræfter ved skolen forenet under navnet The Luther College Alusical
Union».

sperati

Følgende korte biografiske oplysninger om samtlige av bandets medlemmer
ble trykt og utdelt under ferden i Norge. Oversikten er interessant fordi vi ser medlemmenes norske aner, og det fremgår at mange av dem var etterkommere av utvandrere fra Hallingdal. Instrumentet som vedkommende spilte, er angitt først. Tallet i parentes angir vedkommendes dimissionsaar fra Luther College:
«Dirigent: Carlo Alberto Sperati (88), Decorah, Iowa. Fødested: Kristiania.
Faderen fra Italien; moderen fra Danmark.
Ist Flute: Carsten E. Sperati (13), Decorah, Iowa. Fødested: Whatcom,
Wash. Faderen fra Kristiania; moderen fra Solør.
2nd Flute: Herman A. Preus (16), Decorah, Iowa. Fødested: Spring
Prairie, Wis. Søn af professor C. K. Preus, hvis forældre kom fra
Kristiansand og Kristiania. Moderen fra Toten.
Piccolo: Paul G. Johnson (16), Spring Grove, Minn. Fødested: Chicago,
111. Faderens forældre fra Nordre Land og Hallingdal; moderens
forældre fra Trondhjem.
Ist Eb Clarinet: H. Clarence Hansen (13), Cleveland, Ohio. Forældre
fra Spangereid i Sogn.
2nd Ei Clarinet: Lester W. Gorder (15), Decorah, Iowa. Fødested: Emmetsburg,
la. Faderens forældre fra Valders og Hallingdal ; moderens
forældre fra Hjelmeland og Stavanger.
Solo B& Clarinet: Melvin O. Andrew (14), Mayville, N. Dak. Fødested:
Mayville, N. Dak. Faderen fra Hallingdal; moderens forældre fra
Hallingdal.
Solo Bb Clarinet: Arthur M. Wisness (14), Hickson, N. Dak. Fødested;
Hickson, N. Dak. Faderen fra Stryn, Nordfjord; moderens forældre
fra Næs i Hallingdal.
Solo Bb Clarinet: Elmer R. Hegg (11), Michigan City, N. Dak.^ Fødested:
Whitehall, Wis. Faderen fra Lærdal i Sogn; moderen fra Næs i Halling:
dal.
Ist B& Clarinet: J. Eberhard Opsahl (16), Decorah, la. Fødested: Waco,
Texas. Faderens forældre fra Gudbrandsdalen ; moderens fader fra
Hallingdal; moderens bedsteforældre paa mødrene side fra Hol i Hallingdal.
Ist Bb Clarinet: Hartvig K. Narum (17), Decorah, la. Fødested: Waterville,
la. Faderens forældre fra Hallingdal og Sondre Land ; moderens
forældre fra Søndre Land.
Ist Bb Clarinet: Alfred O. Nesset (13), Decorah, la. Fødested: Winnesheik
Co., la. Forældre fra Borgund i Sogn.
2nd Bb Clarinet: J. Tillman Hanson (18), Lignite, N. Dak. Fødested:
Onalaska, Wis. Faderen fra Næs paa Hedemarken; moderen fra
Ringsaker, Hedemarken.
2nd B& Clarinet: Jesse D. Loberg (15), Nelsonville, Wis. Fødested: Nelsonville,
Wis. Faderens forældre fra Skien ; moderens forældre fra Lærdal.
2nd Bb Clarinet: Carl J. Evanson (ex-14), Portland, N. Dak. Fødested:
Portland, N. Dak. Faderen fra Østre Toten; moderen fra Søndre Aurdal
i Valders.
3d Bb Clarinet: Arthur D. Askegaard (15), Comstock, Minn. Fødested:
Comstock, Minn. Faderen fra Gjøvik; moderen fra Eidsvold.
3d Bb Clarinet: G. Waldemar W. Kilness (16), Dell Rapids, S. Dak. Fødested:
Dell Rapids, S. Dak. Forældre fra Hegre i Stjørdalen.
3d Bb Clarinet: Ralph S. Førde (17), Starbuck, Minn. Fødested: Starbuck,
Minn. Faderen fra Voss; moderens moder fra Kristiansand;
moderens fader fra Ulring nær Kristiania.
Ist Bassoon: T. Elmer Thompson (04), Decorah, la. Fødested: Ossian,
la. Faderen fra Egens sogn, Kristiansands stift ; moderen fra Vikøren
i Sogn.
2nd Bassoon: John T. Linde (19), Plaza, N. Dak. Fødested: Ridgeway,
Iowa. Bedsteforældre fra Sogn.
Soprano Saxophone: Milton A. Jacobsen (18), Luverne, Minn. Fødested:
Luverne, Minn. Faderen fra Gjøvik. Moderens forældre fra
Land.
Alto Saxophone: George Ulvilden (16), Sioux Falls, S. Dak. Fødested:
Sioux Falls, S. Dak. Forældre fra Værdalen, Trondhjems amt.
Tenor Saxophone: William J. Larson (16), St. Paul, Minn. Fødested:
St. Paul, Minn. Faderens forældre fra Jevnaker, Hadeland, og Maridalen;
moderen fra Jevnaker.
Baritone Saxophone: Wilhelm C. Preus (13), Minneapolis, Minn. Fødested:
Eau Claire, Wis. Faderens forældre fra Kristiansand og Kristiania;
moderens forældre fra Kristiania.
Eb Cornet: Henry O. Lysne (15), Amherst Junction, Wis. Fødested:
Amherst, Wis. Faderens forældre fra Lærdal i Sogn; moderens forældre
fra Voss og Hardanger.
Solo Bb Cornet: O. Angelo Sperati (20), Decorah, la. Fødested: Tacoma,
Wash. Faderen fra Kristiania; moderen fra Solør.
Solo Bb Cornet: Jens O. Holum (08), DeForest, Wis. Fødested: DeForest,
Wis. Bedstefaderen paa fædrene side fra Hauglum, Arnefjord; moderen
fra Frøhningen, Sogn.
Ist B& Cornet: Leif E. Evans (17), Westby, Wis. Fødested: Chicago, 111.
Moderens forældre fra Hallingdal; faderens forældre fra Biridalen.
Ist Bb Cornet: Sigurd M. Moe (17), Montevideo, Minn. Fødested: Montevideo,
Minn. Forældre fra Hardanger.
2nd Bb Cornet: Ragnar E. Kraabel (16), Clifford, N. Dak. Fødested:
Clifford, N. Dak. Faderen fra Gudbrandsdalen.
2nd Bb Cornet: Arthur E. Alfsen (15), Manitowoc, Wis. Fødested: Gjerpen,
Wis. Faderen fra Trondhjem; moderens forældre fra Telemarken.
Ist Trumpet: George A. Baalson (15), Brooten, Minn. Fødested: Brooten,
Minn. Bedsteforældre fra Flaa i Hallingdal.
2nd Trumpet: Herbert O. Lokensgaard (15), Le Sueur, Minn. Fødested:
Norseland, Minn. Bedsteforældre fra Aal og Sevre i Hallingdal.
2nd Trumpet: Theo. Gilbertson (16), Portland, N. Dak. Fødested: Portland,
N. Dak. Forældre fra Valders (Begnadalen og Bagn).
Ist Horn: Chellis N. Evanson (18), Decorah, la. Fødested: Callender,
la. Faderens forældre fra Kristiania og Stavanger; moderens forældre
fra Telemarken og Eidsvold.
Ist Horn: K. Edward Brunsdale (14), Portland, N. Dak. Fødested:
Steele Co., N. Dak. Faderens forældre fra Nummedal; moderens fra
Hurdal.
2nd Horn: Conrad A. Anderson (17), Colton, S. Dak. Fødested: Baltic,
S. Dak. Faderens forældre fra Telemarken og Skien; moderens forældre
fra Telemarken.
2nd Horn: Ingolf A. Grindeland (ex-12), Warren, Minn. Fødested: Warren,
Minn. Faderens forældre fra Voss; moderen fra Voss.
3d Horn: Brynjolf J. Hovde (16), Wittenberg, Wis. Fødested: Hoboken,
N. J. Faderens forældre fra Vossevangen og Bergen; moderens forældre
fra Kristiansand og Grimstad.
4th Horn: Theodor Stensby (16), Valley City, N. Dak. Fødested: Elverum
i østerdalen. Forældre fra Østerdalen og Solør.
Ist Trombone: Ward A. Subey (15), Stoughton, Wis. Fødested: Stoughton,
Wis. Faderens forældre fra Telemarken; moderens forældre fra
Skien og Ulefos, Telemarken.
Ist Trombone: Sibert M. Topness (15), Lanesboro, Minn. Fødested:
Fillmore Co., Minn. Faderen fra Nerstrand, Stavanger; moderens
forældre fra Kristiansand og Land.
2nd Trombone: Arthur C. Askegaard (16), Comstock, Minn. Fødested:
Comstock, Minn. Faderen fra Toten; moderen fra Hallingdal.
2nd Trombone: Oscar C. Thompson (16), Lake Mills, la. Fødested: Lake
Mills, la. Faderen fra Vik i Sogn ; moderens forældre fra Sogn.
Bass Trombone: Edvin Tingelstad (17), Silverton, Oregon. Fødested:
Hickson, N. Dak. Faderen fra Hadeland; moderen fra Sigdals prestegjeld.
Bass Trombone: Mikkel Lone (17), Nunda, S. Dak. Fødested: Røldal.
Ist Baritone: Herman W. Monson (14), Williston, N. Dak. Fødested:
Wausau, Wis. Faderen fra Lærdal i Sogn; moderens forældre fra Valders.
2nd Baritone: Oscar M. Ostlund (16), Duncombe, la. Fødested: Duncombe,
la. Faderen fra Sverige; moderens forældre fra Valders og
Finøs prestegjeld».

Ferden med Bergensbanen nedover Hallingdal er skildret på følgende, interessante vis: «Folk havde vist rede paa, naar toget med amerikanerne skulde passere; thi langs hele veien stod der folk og viftede og raabte hurra, idet toget for forbi. Ved stationerne havde folk flokket sig sammen. De fleste øiensynlig for at faa et glimt af udlændingerne; enkelte for at faa spørge efter slegt og venner i det fjerne Amerika. Ved flere stationer, især nedover Hallingdal, var endel kvinder fremmødt i nationaldragt. De blev en kjærkommen skydeskive for fotograferne. De syntes slet ikke føle sig stødt over, at gutterne viste dem saa megen opmerksomhed. Lidt undselige lod nok enkelte af disse godslige koner til at være, men man behøvede ikke nøde dem til at stille sig i geled
for at blive fotograferet».

golGol

«Der var mange steder i Hallingdal, hvor Banden vilde have været
hjertelig velkommen, og hvor vi gjerne havde aflagt besøg; men der var ikke
tid. Kun ét kort besøg kunde der blive, og det faldt paa Nesbyen, som
ligger midt oppe i dalen.
Koncerten var sat til kl. 10 formiddag. Dette gav rummelig tid til at
nyde den frokost, som bygdens gode folk havde sørget for. Provsten Schulz,
ordfører Jorde og andre kom ned til toget, da det led til den tid folk flest
staar op. Disse fordelte selskabet og sendte dem omkring til nærliggende
hjem, hvor de blev rigelig bevertet.
Koncerten holdtes i kirken, hvor provsten i en stemningsfuld tale
tolkede bygdens glæde over dog engang at faa et amerikakors besøg, takkede
og sendte hilsen og gode ønsker til de mange hinsides havet.
Prof. Preus udtalte, at der var en tilstede, som paa dette sted var nær-mere til at tale paa norsk-amerikanernes vegne, nemlig prof. Tingelstad,
som paa mødrene side stammer fra Hallingdal; denne takkede da for den
hjertelige modtagelse og tolkede den unge slegts følelser ligeoverfor dengamle hjembygd, hvorfra saa stort antal havde fundet vei til Vesterheimen,
og hvorfra saa mange gjæve norsk-amerikanere stammer.

hallingdal
Efter koncerten spillede Banden nogle marscher udenfor kirken. Der
toges ogsaa nogle fotografier. Ordfører Jorde talte anslaaende. Prof. Preus
svarede og takkede for al gj estevenlighed. Gutterne gav sin begeistring
luft i hurraraab og «college yells.» En velsmagende lunch serveredes i
hast, og saa gik vi igjen ombord i toget, som stevnede mod Voss. Alle beklagede,
at besøget i Nesbyen maatte blive saa kortvarigt.
Det var anden gang vi drog over høifjeldet; men det var ikke mindre
interessant af den grund. Gutterne maatte ogsaa denne gang stige afved Finse og Myrdal. Dog ikke nu saa meget for at stille en evig hunger
med chokolade og «smørrebrød med paalæg.» Dette var ikke længer nyt.
Desto mere ro fik de til i nogle minuter at nyde den storslagne og vilde
natur, — forudsat at man ikke fik en snebold i nakken! Ved Finse stod en
mængde ski opimod væggen. Det var St. Hans tid, og det store midsommers
skirend havde netop fundet sted».

finse

«I Nesbyen i Hallingdal sad der yderst til venstre i galleriet en gammel kone i sin bygds
høitidsdragt. Saa begyndte Banden at spille. Den gamle foldede sine
hænder, læberne bevægede sig, og ord for ord fulgte hun med musikkens
toner, »Befal du dine veie og al din hjertesorg til hans trofaste pleie, som
bor i himlens borg.» Og mens taarerne sagte trillede nedover de furede
kinder, fulgte læberne med det andet vers, «Paa Herren maa du agte, hvis
det dig vel skal gaa,» som slutter med, «thi intet kan du tage, alt kan du
faa af Gud.» Det er ikke godt at vide hvem som var mest rørt, — den
kjære gamle til venstre eller den fremmede til høire».

nesbyenNesbyen

«Fra sit besøg i Hallingdal opregner en af gutterne følgende indtryk:
«Paa veien opover til Aal i Hallingdal via Bergensbanen blev jeg meget
overrasket ved at træffe bekjendte fra min fødeby (i Amerika). Jeg havde
ingen anelse om, at de var i Europa. Saaledes traf vi meget ofte amerikanere
i Norge.

nesbyen2
Nesbyen

«Jeg havde en meget hyggelig kjøretur i en kjærre fra Aal omtrent syv
engelske mil til mit bestemmelsessted. Jeg saa mange gamle gaarde langs
veien — mange med kjendte navne.

aalÅl

Jeg tilbragte nogle dage i det hus, hvor min bedstemor var født. Hun
forlod sit hjem i 1856 og reiste til Amerika. Det var slegtninge, som boede
paa gaarden fremdeles, og de undersøgte med største interesse mine forskjellige
eiendele og lyttede til hvert eneste ord, jeg fortalte om, hvorledes
vore forfædre havde bosat sig i Amerika, og hvorledes nordmændene nu er
spredt over hele Nordvesten.

nesbyen3Nesbyen

Jeg tilbragte ogsaa en dag paa den gaard, hvorfra jeg har mit navn.
En dag tilbragtes paa en sæter, som bestyredes af en tremenning af
mig. Hun havde netop kogt prim; jeg fik smage; den var fortræffelig.
Den 23de juni tilbragtes paa toppen af en af b^^gdens høieste fjeldknauser,
af hvilke der var mange. Den var bedækket med sne, saa at jeg
fik den fornøielse at deltage i et sneboldslag ved midsommer.
Om aftenen — det var Sankt Hans aften — saaes mange baal. Det er
skik og brug at prøve, hvem der kan faa istand — den største ild? — nei,
den meste røg.

hallingdal2
Af stor interesse for mig var det at finde ud, at snart sagt hele bygden
var i slegt med mig. Jeg blev derfor indbudt fra hus til hus, og paa hvert
sted bød man mig straks en kop kaffe, lefse, fiatbrød, ost, prim, kager o. s. v.
Da dette havde varet en stund, følte jeg mig noget utilpas. Deres gjestfrihed
slog mig som rent framifraa. Jeg samtalte med mange gamle gubber, og blev overrasket ved at erfare, hvor nøie de kjendte til de forenede staters historie. Der var især en,
som vidste meget mer om Cleveland, McKinley, Lincoln og Garfield end
mange amerikanere. Naturligvis var alle af den formening, at de forenede
stater vilde sluge Mexiko den sommer.
Jernbanen havde bragt med sig stor forbedring i bygdens kaar. Folk
var kommet I nærmere forbindelse med udenverdenen baade med hensyn
til handel og paa andre omraader.» •

hallingdal3

. Fra et Hallingdalsbesøg kommer ogsaa følgende interessante beretning
:
«Endskjønt meget træt forlod jeg Kristiania tidlig søndags morgen
paa vei til Gulsvik i Hallingdal sammen med en kamerat, der dog skulde
til Aal.

Jeg vidste, at der i nærheden af Gulsvik boede en mand, som havde
været i Amerika i sin ungdom, og som kj endte min fader. Jeg fandt hans
hjem, men han selv var i Kristiania. Jeg var saa aldeles udkjørt, at jeg
bad om lov til at faa lægge mig. Saa sov jeg til sent den næste morgen.
Ved frokosten fik jeg greie paa, hvor mine nærmeste slegtninge boede, og
begav mig saa ud for at finde dem. Efter omtrent fire mils gang fandt jeg
den gaard, hvor min bedstefar paa mødrene side havde boet. Han var nu
der i besøg og følte sig aldeles som hjemme. Vi havde en hyggelig samtale om
vore oplevelser paa reisen.

sæterhytte
Udpaa eftermiddagen kom der flere gamle mænd for at snakke med
bedstefar. De havde alle kjendt ham, før han drog til Amerika, og de ledede
snart samtalen ind paa gamle dage. De blev saa interesseret, at de
aldeles glemte mig; men det gjorde samtalen saa meget morsommere for
mig- J^g havde hørt mange skrøner før, men ingen fuldt saa interessante
som disse. De fortalte om gamle dage, da alle hallinger var knivehallinger,
da frieriet foregik i jentens hjem om natten, da der var feider mellem de
gamle familier blandt «Gulsvikbønderne» og «Sønstebygaardkarerne.»
Efterat jeg havde besøgt andre slegtninge, gik jeg op til det sted, hvor
min bedstefar og min oldefar var født. Min onkel var nu med mig og viste
mig rundt i bygden.

gjætergut
Kronen paa alt var dog besøget paa sæteren. Tidlig en vakker morgen
tog vi veien opover med en ung gut til veiviser, og straks fulgte vi de
krogede stier opigjennem granskogen, der klædte hele aasen. Vi roede
over to tjern, og kastede ud garn i det sidste. Efter omtrent 2^ timers
gang, kom vi til en liden leirplads. Vi var baade trætte og sultne; tændte
derfor ild og drak kaffe. Jeg var den, som kogte kaffeen, og fik den til saa
sterk, at vi turde ikke drikke svært meget. Saa gik vi videre opover fjeldet,
indtil vi kom til en rydning i skogen. Her var sæteren. Vi var noksaa
trætte, men vilde alligevel tage nogle billeder, førend solen gik ned. Det
gjorde vi, endskjønt myggen voldte os adskillig fortræd.
Da sæterhytten ikke var beboet, havde vi taget med os nøglen i den
hensigt at gjøre op ild til sæterjenterne, som vi vidste skulde komme op
efter os. Men vi fandt et hespelaas udenpaa døren, og da vi ikke havde
nogen nøgle til det, stod vi der. Vi forsøgte at aabne vinduerne, men til
ingen nytte. Tilslut blev myggen saa umulig, saa utaalelig, at noget maatte
gj øres. Saa brød vi laasen istykker og gik ind. Snart knitrede ilden
lystig, og da sæterjenterne kom, holdt vi netop paa med at koge kaft’e.
Jenterne ryddede op i hytten, mens vi lavede aftensmad.
Snart begyndte det at regne, og det holdt paa saa længe jeg var vaagen,
og det vil sige næsten hele natten, thi det var en haard seng jeg havde, bare
fjæler, intet andet.

gjeita
Den næste morgen var vi lidet udhvilte, men vi fortsatte dog længer
op i fjeldet. Vi kom tilbage til tidlig middag. Ved 11-tiden om formiddagen forlod vi hytten igjen, endskjønt meget modstræbende, og denne gang
bar det nedover fjeldet.» —

Hentet fra “Norgesfærden, Luther college concert band og chorus; koncertturnéen, 1914
by Luther college, Decorah, Iowa”, publisert 1914.