wiel forside

Ivar Madsen Wiel (født 20. mai 1711 på Strømsø (Drammen), død 9. mai 1756) var en norsk fogd og topografisk forfatter. Wiel er først og fremst berømt for sitt verk Beskrivelse over Ringeriges og Hallingdals Fogderi, som ble skrevet i 1743, men først trykket 60 år senere i «Topogr. Journal for Norge». I denne bygdebeskrivelsen leverer han en del verdifulle historiske opplysninger og skriver i stor utstrekning om distriktets oldsaker og folketradisjoner. I sin levetid utga han bare en poetisk «Budstikke til Almuen», hvor han kalte fogderiets bønder sammen til å feire kongens jubelfest i 1749. I 1751 ble han opptatt som medlem av det danske Selskab for Fædrelandets Historie. Gjengivelsen i denne artikkelen er hentet fra Topographisk Journal for Norge. Denne listen over ord og uttrykk fra Hallingdal dannet utgangspunkt for den mer kjente oversikten utarbeidet av prest i Ål Caspar Jakopson Hansen og Andreas Wulfsberg Grøtting.

en

2

3

4

5

6

7

8

9

ti

XI

XII

XIII

XIV

XV