Enken Ragnild Sundres sak i Høyesterett 1816 om gården Sundre på Ål

«1816 2 April. Enken Ragnild Sundre med Lagverge (Morgenstjerne) mod Oberst Møller og Sergeant T. Rud (Hansteen).

Under 3 Febr. 1803 fik Appellantinden af Iver Halvorsen Skjøde paa Gaarden Sundre i Hallingdal, og udstedte under 15 nærstester til daværende
Major, siden Oberst, Møller Forskrivelse for 1500 Rdl. dansk Kourant med Pant i Gaarden, og paa Betingelse, at hvis Renter og Afdrag ikke ordentlig bliver betalte til Forfaldstid, skal Kapitalen ansees opsagt, og Kreditor være berettiget til uden Lovmaal og Dom at stille Pantet til offentlig Auktion. I Kontexten til denne Obligation anføres Asle Stave som Enkens Lagværge, men
uden at underskrive Obligationen i denne Egenskab, hvorimod han underskrev
som Selvstyldnerkautionist. Da Citantinden i flere Aar ikke betalte Renter,
rekvirerede Oberst Møller den 26 August 1809 Gaarden til Auktion, hvorved Ole
Næsse og Steen Hammerby blev højstbydende, og siden med Møllers Samtykke skal lede Gaarden til ny Auktion den 29 April 1810, hvorved den blev solgt til Sergeant T. Rud for 1700 Rdl. D. K., og Auktionsskjøde meddelt ham 31 Decbr.

Efter Oprejsning paaankede Ragnild Sundre Auktionsforretningen til Overretten, hvor hun paastod den kjendt uefterrettelig, fordi Auktionen var afholdt uden foregaaende Forligsprøve, samt fordi Enken ikke havde underskrevet med Lagværge, og heller ikke Samfrænders Raad til Klausulen indhentet.
Men ved Overretsdom af 10 Oktober 1814, stadfæstet i Højesteret den 2 April 1816, blev de Indstervnte Oberst Møller og Sergeant Rud frifundne for Ragnild Sundres Tiltale og Omkostningerne ophevede I ).»

Fra «Samling af mærkelige Højesteretsdomme i Tidsrummet 1815-1835» av Fr. Brandt, 1855. Transkripsjon fra gotisk av Olav Sataslåtten d.y.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s