Junkeren fra Hallingdalen ved Olberg i Valders.

Paa Gaarden Hamre, der ligger ligeover for Slidre Kirke og under det steile Olberg Fjeld i Valders, boede i gamle Dage en Konge, der laae i Feide med en anden Konge i Hallingdal, som ved Nattetider ankom med sin Her til Olberg, hvor han traf en af Valderskongens Svende. Denne blev nu nydsaget til at vere Veiviser; men han benyttede sig af Leiligheden til at ydelegge sin Herres Fiender. Med et Tyriblus i Haanden ilede han henimot» Randen af Olbergs steile Klippeveg, lod Facklen synke, og kastede sig selv ned bag en Bust; Hallingdylerne styrtede efter Fakten paa Skie *) og omkom. Dette Sagn findes med nogle Forandringer ogsaa i Hallingdalen, hvor man kalder den hallingdalste Konge kun en Junker, og forteller, at han boede paa Gaarden Grytte, hvorhen hans Lig blev bragt tilbage og begravet efter at han med sin Hest og Ledsagere var styrtet ud over Olbergs bratte Fjeldveg, bedraget og narret af sin egen Veiviser, der var bestukken af Kongen i Valdris. Anm. Gaarden Hamre antages for at vere det Gummones, der omtales af Snorre, da man paa et Nes, som løber ud i Slidrefjord ster Spor af Fortidens For standsninger. Top. Jour. 31, 187. Kraft 22, 234, 342.

*) Andre berette til Hest. Til Bestyrkelse af dette Sagn har man i Uren under Precipicen fundet Vaaben og Etigboiler.

Transkribert fra gotisk av Olav Sataslåtten. Hentet fra «Norske sagn» av Andreas Faye, 1833.