«Fritjof Hoel, f. i Aalesund 29/8 1858. Søn af Fabrikeier Peter Kristian H. og Nilsie Johanne Nilsen. Aalesunds lærde Skole, discip. paa «Hjorten” i Bergen og Fredrikstad 31/6 Aar indtil M. p. ‘7/2 1876, Medhjælper i Arendal og Fredrikstad,
c. f. 15/11 1877 ,,Godt”. Kond. paa Moss i 2 Aar, ,,Svanen” i Kristiania 3 Aar, Arendal 2 Aar, Skien 2 Aar; saavel i Arendal som Skien aut. som Provisor. Han meddeltes 9/1 1898 B. til at oprette Apotheket i Næsbyen, Hallingdal. som han aabnede 16/11 1898, hvor han kjøbte en gaard for 8000 Kr. og paakostede samme ca. 2000 Kr. Denne Eiendom solgte han til Ettermanden, da han 2L/11 1903 var meddelt Bevilling til «Ørnen” i Drammen, hvor han leiede Formandens Eiendom for 1200 Kr. om Aaret».

nes II

HALLINGDAL
Hallingdals Apothek, Personligt Privilegium. oprettet 9/2 1898 i ,,Næsbyen”. Enkekasseindskud efter 2400 Kr. og 1OO Kr, aarlig til det farm. Institut.

Fridthjof Hans Göttsche Holmsen, f. i Ringsaker 18/2 1861. Søn af Oberstløitnant Hans Vangensteen H. og Clara Elise Göttsche. Trondhjems Kathedralskole, discip. paa ,,Svanen” fra 8/11, 1878 — M. p. “,11/11 1881, Medhjælper paa ,,Ørnen” i Trondhjem og a. f. 4/12 1883 Meget godt”. Kond. paa ,,Svanen” i Stavanger 1 Aar, Molde 2 Aar, Lillehammer 3 Aar og 14 Aar paa Jernbanetorvets Apothek i Kristiania, indtil han 16/4 1904 m. B. som Apotheker i Hallingdal.

Fra «Norges Apothekere : fra 1588 til 1908″ av Jørgen W. Flood, Kristiania 1908.