Vi finner Rauk-navnet både i Flå og i Nes rundt 1820-årene i folketellingene. I «Fortegnelse over Jordebrugene og deres Matrikulskyld : saaledes som samme befandtes ved 1838 Aars Udgang i … Thinglag af … Fogderi : Akershuus Amt»  finner vi i 1820 både Nordre og Nedre Rauk i Næs præstegjeld. Transkribert av Olav Sataslåtten.

«Minder fra Seilskibenes, Kanalbaadenes og Kreaturtogenes Emigrantbefordring og
fra Rydningen af Amerikas
«mørke Fastland».
Hon. T. H. Thompson i Belmont, N.
Dak., skriver bl. a. :
«Lad mig fortælle lidt om Knut Olsen
Rauk, en af de gamle Settlere her, som
nu er død. Han var en af de første Ud
vandrere fra Hallingdal. I 1844 forlod
han Kristiania med et Seilskib, som først
gik til Havre, Frankrige, hvor de blev
liggende i 6 Uger, og hvor man fortærede
næsten hele «Nisten» (Reisemaden). Og
da man ikke havde noget at kjøbe Mad
for, satte man tilhavs med det lille, man
havde igjen. Skibet gik imidlertid ud af
Kurs og eftenat have tumlet om paa
Havet i 8 Uger, kom man tilbage til
Havre. Nu tog Myndighederne sig af
de forsultne Emigranter, og saa sattes
Kursen mod Amerika igjen. Reisen va
rede i 9—siger og skriver ni—Maaneder.
Man var da mere lig Skeletter end lev
ende Mennesker. Reisen fortsattes opover
St. Lawrence Floden og de store Ind
sjøer. Det tog ogsaa lang Tid ; thi Baa
dene i de Dage var slet ingen Hurtig
løbere, og ikke kan det siges, at Emi
granterne havde det hyggeligt der om
bord heller. Men de kom da endelig frem
til Milwaukee, og derfra gik saa Turen
med Oxer og Kubberulle til Koshkonong,
hvor Rauk fandt Landsmænd, og hvor
han bosatte sig for en Tid. Der blev det
ogsaa snart slut med Herligheden. Der
kom et nyt Følge af Emigranter, og med
dem kom Koleraen. En Hallinggut kom
saaledes til Rauks Hjem og døde der.
Rauk, som var ude paa Arbeide, maatte
da reise hjem, for at faa Gutten begravet,
hvilket ikke var nogen let Sag; thi alle
var ræd Smitten. Ja, saa ræd var man,
at man ikke turde give Rauk Arbeide.
Det blev derfor ganske haardt for ham
og hans Familie. Langt om længe fik han
dog Beskjæftigelse paa en Plogfabrik
(han var nemlig Smed fra Norge) ; men
Lønnen var kun $7 om Maaneden.»

Norsk-Amerikaneren : Vikingesaga samt Pioneerhistorie, Statistik og biografiske Oplysninger om Nordmænd i Amerika
Forfatter:
Ulvestad, Martin
Publisert:
Seattle, Wash : M. Ulvestad, 1928

norskam