Den 28. mars melder Aftenposten om at to engelskmenn var savnet ved Finse. Dette skulle danne opptakten til en svært dramatisk redningsaksjon som må ha blitt fulgt med intens spenning i de dagene en levde i uvisshet om deres skjebne. Nedenfor følger avisdekningen av hendelsen.

Aftenposten melder den 28. mars følgende:

fjeldet en

Som om det ikke var nok med at de to engelskmennene var savnet, kom også tre av letemannskapene bort, slik det fremgår av Aftenposten den 29. mars:

fjeldet 2

fjeldet 3.JPGfjeldet 5

fjeldet 4fjeldet 6Dagen etter skildrer Aftenposten den videre utviklingen slik:

fjeldet 1913.03.29


Den 30. april er det fremdeles ikke noe nytt å melde:

fjeldet 1913.03.30


Den første april kommer det så en beretning fra advokat Paul Frank som var med på den første ekspedisjonen:

fjeldet 7

fjeldet 8fjeldet 9

fjeldet tifjeldet 11

fjeldet 12fjeldet 13

fjeldet 14fjeldet 15Den første april melder Aftenposten at Mr Warren er funnet omkommet:

warren

warren 2

warren 4warren 5

warren 6


Den 2. april bringer avisen et intervju med gardistene som var med på leteaksjonen:

fjeldet 16

fjeldet 17fjeldet 18

fjeldet 19fjeldet 20


Aftenposten skriver i samme utgave:

fjeldet 21


Den 3. april melder Aftenposten at søkingen utvides vestover mot fjordene:

fjeldet 22

fjeldet 23fjeldet 24

fjeldet 25fjeldet 26

fjeldet 27fjeldet 28


Den 4. april er så det hele over. Vi ser her at også Dr Hans Bruun blir involvert.

temp lik 0304

temp lik 2temp lik 3

temp lik 4temp lik 5Den 11. juni uttrykker England sin takk for unnsetningsekspedisjonen:

fjeldet 1913.07.11