Fururote på Hallingskarve er fyrste gong omtalt i Søgnir frå Hallingdal, som vart utgjeve i 1868. Her heiter det: «Gamle rainskyttara, han Ola Røo. Andres Uthuso, Svaidn
Nestegard å mange flaire sannortuge menna ha fortalt, at dai ha
set ai fururot på Hallingskarve, i loyte imyljo Revufønn å Aime-
fønn, som e på den are sia åt Skarve. Ho e duvele stor som ait lite
hestelass, å ser kvitgrå ut i lete mest som am ser gråstain som
ligg i fønnsto’o. Sume tå desse skyttaro ha endå spikka flisa tå
henne, fyr å sjå koss ho e inni, a der e berre svarte tjyruve’en.
Leten gjere serle te di, at ho e so lai å finne atte, då ho likna
so myki gråstaine, å vi’åttudn uppå Skarve era so gryskile stor, at
de vilde am hail brote folk te, um ain skulde endefeta ho uppatt,
der ho ligg. Røtadn vise se tydele å liggje langt utifrå på dai aine
si’unn, men på dai are le’enn stå dai inni ai bergglesu, å neme
henne e ai liti tjødn. Ai uheppe va de, at ingin fekk skile grai’e på,
kor ho ligg, me’a dai gamle skyttaradn levde, som kunna ha synt
stella. Dai gamle trudde, at ho va kome der ¡ syndefloen».

På dette bildet, som anten e i frå 1920- eller 30-tallet ser me eit lag som er uppe på skarve for å lite etter roti:frå v. Thomas Øyo, Ågot Reinton, ukjent, Svein Nestegard d.e., Ola T Moen, Einar Seim, Jørann Perstølen, Guri Ulshagen, Anders T Moen, ukjent og Svein, Nestegard d.y. Fotograf er Lars Reinton.

fururota