Breidablik Hotel, ga navnet til svingen som rundet utløperen av Timbrehaugane. Vegen gikk da like inn til hotellet. Med ny riksveg måtte bergnabben fjernes for å gi plass til vegkryss. O. Vik hadde bygd hotellet i 1924 og gitt det et navn som sto til utsikten. Glissent som det var med skog, kunne blikket favne fjella rundt Ustedalsfjorden. En kunne følge elva, som strømmet langs de store havnehagene Guristolviken og Slåttaholen, helt fram til Skurdalsvegen. Dir. Ellefsen ble ny eier og drev det i mange år, fram til bergenseren Einar Grieg kjøpte det i 1955 og etterhvert endret navnet til Griegs Hotel.

en
Breidablik Hotel i 1924

1936
Annonse fra 1936.

mai 1955
Mai 1955

6

5

3

2