Arne Bjørndal fikk i samtale med spelemannen Ola A Strand fra Ål gjengitt en samtale som fant sted mellom Myllarguten og Tønder i Kristiania. Nedtegnelsen er en del av Arne Bjørndals samling. Tønder lærte spel av Myllarguten de gangene sistnevnte var i Oslo for å spille på marknan. Ola A Strand og Torleiv Strand lærte igjen disse låttene fra Tønder.

Dette er hva Bjørndal skrev ned etter Ola A Strand om dette: «Under ei samtale millom Myllarguten og Tønder um ‘Fanitullen’, sa Myllarguten at han aldri hadde høyrt gjete ein slått som heitte so. Gamle Asle Øyno d.æ. let eit vek som han kalla Fanitullen og som han truleg hadde etter Asle-Knut. O.S»

Sevat Tønder er en fascinerende skikkelse av flere årsaker. For det første er han den eneste spelemannen fra Hallingdal som vi med sikkerhet ut fra dokumentasjon kan fastslå lærte direkte fra Myllarguten. For det andre er det dokumentert at en svært sentral utøver fra Ål, Ola A Strand (Ola Strand Vangen) lærte spel og kanskje også teknikk av Tønder.

Sevat Tønder het opprinnelig Sevat Embrikson Medgard Thoen, men byttet navn til Tønder. Han ble født i Vats i Ål 15.11.1838. Foreldrene hans var Embrik Sevatson Thon, gift med Gunhild Solvesdtr. Medgard Dokk. Tønder gikk i lære som bokbinder i Oslo, trolig fra rundt midten av 1850-årene. Etter avsluttet læretid drev Tønder som bokbinder i Oslo inntil sin død i 1903; Han var såkalt linjerer hos Clausen på Jernbanetorget. Vi vet fra Arne Bjørndals nedtegnelser i samtaler med Ola A Strand at Tønder hadde fela hengende der hos Clausen på Jernbanetorget, og at Myllarguten kom innom og spelte for Tønder de gangene han opptrådte på Kristianiamarknaden.

I følge Rikard Berge opptrådte Myllaren på Kristianiamarknaden i alle fall i 1859-60, og han er tilbake i Kristiania i 1862 og siste gang i 1864 («Myllarguten» av Rikard Berge, s 76-81). Bjørndal skriver at Tønder spilte på Kristianiamarkedet. Kan hende traff Tønder og Myllarguten hverandre første gang der. Fra Bjørndal vet vi også at Torleiv Strand lærte «Nordfjordingen» av Tønder. Trolig hadde Tønder den fra Myllarguten. Torleiv Strand lærte den bort til Ola A Strand, og Sevat Sataøen har den da antageligvis igjen fra Ola A Strand. Ola A Strand hadde altså i tillegg mange flere låtter fra Tønder, og kan ha utviklet hallingformer av låtter som opprinnelig ble tradert fra Myllarguten.

I tidsskriftet Nu. 1907. Nr. 22 gjengir Anders Mehlum i artikkelen «Madam Tønder» utdrag av sine notater gjort i samtale med Sevat Tønders kone Barbra Tønder. Her heter det at bokbinder Tønder var født på gården Thoen i Ål og at han forandret navn til Tønder. Etter avsluttet læretid drev Tønder som bokbinder i Oslo inntil sin død. Han var såkalt linjerer hos Clausen på Jernbanetorget. Tønders kone Barbra reiste fra Nes 18 år gammel, og jobbet først 5 år ved Oslo hospital. Det heter i Nu at hun ble viet i Trefoldighedskrken av Sogneprest Andr. Hansen. Ekteparet flyttet til Frogner. Det heter videre at de nå og da flyttet på seg, men at de alltid hadde bodd i nærheten av Frogner hovedgaard. I artikkelen i Nu fremkommer det at de fleste av de voksne barna bor hjemme, og de har derfor romslig budsjett. Barbra Tønder døde i Oslo i 1919, 74 år gammel. I følge Ål bygdebok bodde de i Sagstuen, som ble skilt ut fra Frogner Hovedgaard.

En annen kilde til kunnskap om Ola A Strands forbindelse til Sevat Tønder er intervjuet med førstnevnte i Hallingdølen i oktober 1940. På spørsmål om han hadde noen læremester nevner Strand Sevat Tønder: «»Av ein bokbindar i Kristiania, som det heitte den gongen, lærde eg og bror min nokså mykje. Han heitte Tønder og var frå Vats. Eg hugsar han spela sers mjukt og fint». (Kilde: Hallingdølen 31.10.1940).

Bildet av Tønder: Ål bygdearkiv