Av Olav Sataslåtten d.y.  – 25. februar 2018.

Fotograf Embrik Torkjellson Braaten Braaten (født 1866, død 1906) var sønn av Thorkel (Thorkild) E. Juven (som tok konens navn) og Aase Pedersdatter Braaten. Han var gift med Henriette H. Olsgaard (f. Kierulf), som også var fotograf.

embrik braaten foto
Fotograf Embrik T. Braaten med sønnen Per på fanget,
Torkjell Bergheim, og bak står Embriks kone,
Jensine Henriette Olsgård, som også var fotograf.

Hennes fulle navn var Henriette Jensine Bråten Bergheim (Olsgård – Kjerulf). hun var datter av Henrik Jensen Dunker Kjerulf og Sigri Pedersdatter Brekko. De hadde  seks barn.

Frå v.Torkjell Juven,Henriette Olsgård Bergheim,Torkjell Bergheim med Embrik på fanget.
Frå v. Torkjell Juven,Henriette Olsgård Bergheim,Torkjell Bergheim med Embrik på fanget.

Etter råd fra fotograf Lindegaard gikk han 1/2 år i lære hos Lund i Christiania, kjøpte derpå fotografutstyr for å dra til Amerika og drive sitt nye håndverk der, men tok før avreisen en tur til Hallingdal for å fotografere landskaper som han ville selge til hallingdøler i den nye verden – og ble så værende i Hallingdal. I 1901 anskaffet han et transportabelt atelier fra Amerika, som han kjørte rundt i bygden med på vogn og slede, etter sigende det første transportable atelier i Norge.

Familiegruppe.Torkjell Løyte Larsbråten og Kari Høgset med borna Knut og Gunhild Larsbråten. braaten
Familiegruppe. Torkjell Løyte Larsbråten og
Kari Høgset med borna Knut og Gunhild Larsbråten. 

Han var meget avholdt i Gol, og var bl.a. kirkeverge og kasserer for forskjellige institusjoner. Fotograferte også i Sør-Aurdal. Han signerte sine fotografier med: Fotograf E.T. Braaten. Datteren Hjørdis Botten også fotograf. Liv Lehn, barnebarn til Braaten, oppbevarer plater etter begge. Etter hans død drev søsteren Ingeborg Braaten atelieret i et par år, 1909–1911, sammen med Engebrets sønn Per.

braaten 4

Ingeborg Braaten (født 30. august 1874 i Gol, dødsår ukjent) var fotograf. Hun var datter av Torkild Engebretsen og Aase Pedersdatter Braaten. Ingeborg gikk i lære hos broren Engebret T. Braaten, og drev etter hans død firmaet i 2 år, 1909–1911, sammen med brorsønnen Per Braaten. Hun hadde da vært fotograf en tid allerede, for i folketellinga 1900 er hun oppført med det yrket. Hun bodde da hos broren Engebret på Bergheim i Gol, men var fraværende under tellinga. Det står at hun trolig oppholdt seg på Torpo; vi vet fra en annen oppføring i tellinga at hun bodde midlertidig på Nedre Nyhus i Ål.

Per Bråten
Per Braaten

Fotograf  Per Braaten Gol 19.9.1893 – d. 26.9.1944. sønn av fotograf Embrik Braaten og Henriette H.Olsgaard. Gift 1917 med Margit Vitjugrein. datter av Syver A.Viljugrein. og Amborg K.Tuv. Læretid hos faren og tanten lngebjørg, og fra 1908-09 hos hoffotograf Anderson I Christiania. Mesterkurs Ekrgen 1930. Per Braaten overtok i 1909 sammen med tanten farens atelier i Gol.

sataslc3a5tten-per-braaten-gol.jpg
Mesterspelemannen Olav Sataslåtten fotografert hos Per Braaten trolig rundt 1914.

thorshaug fehr
Mesterdanseren fra Gol, Olav Thorshaug,
fotografert hos Fehr på Voss, trolig rundt 1911.

1917 flyttet han til Voss, hvor han kjøpte Joh.v.d.Fehrs atelier. Søstrene Fehr, også omtalt som Søstrene v.d. Fehr, var eit fotofirma på Voss. Det blei etablert av Anne Dorothea von der Fehr og søstera Charlotte Rebekka von der Fehr i 1891. Mimi Jansen tok over firmaet omkring 1895, og solgte det så videre til Per Braaten i 1939.1 1920 kjøpte han ogsa v. d.Fehrs hus, og oppga samme år at han hadde overtatt Peter W.Knops (fra Troms) fotograffirma på Voss, etablert 1913 (inkl ”Voss Tobakk & Konfektforretning”). I 1939 overtok han også Mimi Jansens forretning, etablert 1895 og hennes eiendom. Fra før 1920 var han i kompaniskap med Knut Viljugrein. Etter hans død i 1944 drev enken firmaet videre inntil det ble solgt til Ole Skredegaard 1 1946. (Margit Tveito., oppr fra Ål, opplyser at det var Braatens datter eller søster, Hørdis, han overtok etter.) Bortsett fra Mimi Jansens arkiv ble alt ødelagt under tyskernes bombing 1 1940.

per braathen voss
Denne annonsen forteller oss at han hadde atelier både på Ål og Gol etter at han etablerte seg på Voss i 1917.

Frå lokalhistoriewiki hentar me: «Hjørdis Botten (fødd 15. juli 1901, død 25. oktober 1971) var fotograf på Gol. Ho var dotter av den fyrste fotografen der, Engebret T. Braaten, og Jensine Henriette Embriksdtr Olsgård. Også broren Per og farsystera Ingeborg vart fotografar. Som fotograf brukte ho namnet Hjørdis Bråten. I 1918 er ho avbilda som elev ved Vevskulen på Gol.

Framme med hund Per Braaten. Bak frå venstre Åsta E. Bergheim, Torkjel E. Bråten og vesle Hjørdis E. Bråten. Per og Hjørdis vart også fotografar.
Framme med hund: Per Braaten. Bak frå venstre: Åsta E. Bergheim, Torkjel E. Bråten og vesle Hjørdis E. Bråten. Per og Hjørdis vart også fotografar. Kilde: lokalhistoriewiki

Det fyrste atelieret hadde Botten på Røysen i Golreppen, men i 1937 flytta ho til huset Bergtun i Gol sentrum, der faren hadde hatt fotoforretning. Etter at han døydde vart firmaet drive vidare av sonen Per og systera Ingeborg. Då Per kjøpte Mimi Jansen si fotoforretning på Voss, overtok Hjørdis og dreiv firmaet fram til 1956. Då tok fotograf Olav Skredegård over, og firmaet Skredegård Foto er framleis i drift (2016). Olav sin bror, fotograf Ole, var bestyrar for forretninga til Per på Voss.

Hjørdis gifta seg i 1937 med snikkar Håvard Botten. Dottera Liv Henriette Botten vart mykje brukt som modell under krigen og i etterkrigsåra. Som studiofotograf tok Botten elles mellom anna bilete av alle golingar som var over 16 år i 1941. Desse skulle brukast til identitetskorta som dei tyske styresmaktene kravde.

Familien budde i same huset som forretninga låg, og dottera minnest at mora ofte arbeidde seine kveldar. Serleg travelt var det oppunder jul, og på juleftan var ho gjerne heilt utsliten. Til Hallingdølen fortel dottera elles om då mora avvikla i 1956: «Det var ein svær sjau då me skulle bere ut alle glasplatene. Lageret tok mange hyller i kjellaren og glasplater er no ein gong svært tunge.»

Dottera har donert samlinga på 4000 bilete til Gol bygdearkiv. Glasplatene er i god stand, og samlinga omfattar dessutan bilete på negativ film. Bråten skreiv ned informasjon om dei fleste bileta i notisbøkene som følgjer med samlinga. I tillegg har bygdearkivet lagt ned mykje arbeid i å kartleggje og arkivere fotografia, som skal ut på Digitalt museum.

Per Braatens tante Ingebjør Braaten, (Ingeborg), 1909-11, datter av Thorkel E. og Aase Pedersdatter Braaten, gikk i lære hos broren Embrik , og drev etter hans død firmaet i 2 år fra 1909-11 sammen med brorsønnen Per.

Nr.2 frå h.Torkjell Bergheim Nr 1 frå v.Per Braaten.
Nr.2 frå h.Torkjell Bergheim Nr 1 frå v.Per Braaten.
Nr.2 frå h.Torkjell Bergheim Nr 1 frå v.Per Braaten.

Per Braatens kone Margit Viljugrein Braaten (født  Gol 14.6.1895), arbeidet i fotograffaget siden 1917, overtok ved mannens død 26.9.1944 hans fotograffirma samt “Voss Tobakk & Konfektforretning”. 1 1946 ble firmaet solgt til Ole Skredegaard.

fotograf braaten Valdres 1911.03.25
Fotograf Per Braaten jobbet også i Valdres
-denne annonsen er fra 1911.

Noen bilder tatt av Per Braaten på Voss:

per braaten fossper braaten vossper braaten