Av Olav Sataslåtten d.y.

I 1847 var Kristi Nilsdatter Gudmundsrud fra Ål og Olaug Knutsdatter Sindrol fra Hol hos konsul Thorne i Drammen for å lære å lage Chesire-ost. Kristi var datter av ordfører i Ål, Nils Gudmundsrud, og søster til den kjente Gro Gudmundsrud. Chesire-ost er en av de eldste engelske ostetypene, hard og porøs og laget av kumelk.

Vi kan lese følgende referat fra møte i Drammens Landboforening 1848: «Ordføreren anmeldte videre, at der efter den i forrige Sommermøder fattede Beslutning, at lade oplære nogle Fruentimmer fra Fjeldbygderne i Tillavning af Chesterost, havde tvende Piger, nemlig Christi Nielsdatter Gudmundsrud, Datter af Ordfører Niels Knudsen i Aals Prestegjeld og Olaug Knudødatter Sonderaal, Datter af Knud Knudsen Sonderaal i Hoels Anner, i forrige Høst været hernede i Drammen og havde hos Hr. Consul Thornei et Par Ugers Tid tilegnet sig Methoden saaledesat de troede sig istand til at eftergjøre Osten». (Transkribert fra gotisk av Olav Sataslåtten).

Kristi Nilsdtr. Gudmundsrud Torsgard var født 14.12. 1830 og hun gikk bort i 1883. Foreldrene hennes var ordfører Nils Knutsson Helling Gudmundsrud og Sigrid Olsdtr. Gjeldokk. Hun ble gift med Henrik Olsson Torsgard 26.06. 1831—1905. Henrik og Kristi gifte seg i 1856. Dei fekk trillingar i 1858, men ingen av dei voks opp. Kristi hadde dårleg syn på høgre auga etter å ha fått sand inn på hornhinna som småjente. Henrik og Kristi kjøpte garden Sindrol i Hol i 1878 og flytte dit. Torsgarden selde dei til Lars Settungsgard for 10 800 kr og kår.

Olaug Knutsdr. Sindrol vart fødd i 1824 og ho døydde i 1910. Ho flytta etterkvart til Sogndal, vart gift med bonde Hans Nilsson Svedal, f 1817 d 1901.