Torpo hadde 40 avisabonnenter i 1883. Fra Ål ble det sendt ca 6000 brev i året

Om Oprettelse af et Postaabneri i Torpe Annex til Aals Prestegjeld, Hallingdals Fogderi, Buskeruds Amt.

Torpe Annex havde ved sidste Folketelling 816 Indvaanere. I Torpe Annex underholdes et Postudtagersted, der ligger i Postruten mellem Hol og Gol, men hermed finde imidlertid de Korresponderende sig ikke tilfredsstillede, navnlig paa Grund af, at de ikke dersteds kunne erholde udleveret rekommanderede eller med Verdi angivne Postsager og heller ikke kunne faa Kvittering for Indleveringen af faadanne Postfager, men maa henvende sig til de nærmest liggende Aals eller Gols Postaabnerier, hvortil der er a. 11 og 17 Kilometers Vei. Postvesenet overtager nemlig intet Ansvar for Postsager under deres Henliggen paa Postudtagersteder eller for Distribution m. v. ved samme.

Korrespondansen til og fra et Postaabneri i Torpe Annex maa antages at ville kunne bære den med dets Underholdelse forbundne Udgift, idet det er oplyst, at der alene i første Kvartal d. A. har passeret gjennem Torpe Postudtagersted a. 630 almindelige Breve, 57 Banko- og rekommanderede Breve, indeholdende i kontante Penge omtr. Kr. 2 880,00. Der skal ogsaa paa Stedet være omtr. 40 Avisabonnenter. Udgiften ved Postaabneriets Underholdelse vil, da det, ligefom Postudtagerstedt, vil komme til at blive beliggende i Postruten mellem Hol og Gol, knn beståa i Postaabnerlønn, der antages at kunne bestemmes til Kr. 48 aarligt. Fra Aals Postaabneri afsendtes der i Tidsrummet 1877—81 efter de statististe Opgaver ca.6 000 Breve aarlig.

Oversatt fra gotisk av Olav sataslåtten d.y. Opprinnelig gjengitt i strortingsforhandlingene for 1883.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s