Skattelister 1959 Flå og Gol

Skattelister 1959 Nes

Skattelister 1959 Hemsedal og Hol

Skattelister 1959 Ål

Bildet er fra Hemsedal. Eier: Hemsedal bygdearkiv