Denne oversikten er interessant også fordi den gir oss et innblikk i når de ulike skolebygningene ble satt opp, samt hvilke hus ble omgjort til skolehus. Opplysningene er hentet fra amstforhandlingene i Buskerud. Bildet er fra Løken skule i Hemsedal rundt 1910. Eigar: Hemsedal bygdearkiv.

skolevesen enskolevesen 2skolevesen 3skolevesen 4skolevesen 5skolevesen 6skolevesen 7skolevesen 8skolevesen tiskolevesen elleveskolevesen tolvskolevesen trettenskolevesen fjortenskolevesen femtenskolevesen seksten