Dekko bergen 1908

Kilde: Bergens Tidende 22. og 23.10.1908. Aksessert i Nasjonalbibliotekets lukkede database, Oslo 30.05.2018.