Kilde: Nationen 30.12.1939. Aksessert Nasjonalbibliotekets lukkede database, Oslo, 30.05.2018.