Planene om jernbane Leira-Torpo ble framlagt allerede i 1886

av Olav Sataslåtten

På Hallingminne er det tidligere beskrevet forslag fra rundt 1921-1922 med tilhørende utredninger i Stortinget om en jernbanelinje mellom Torpo i Ål kommune i Hallingdal og Valdres. Ved nærmere granskning har jeg funnet dokumenter fra Stortinget som viser at en linje fra Leira i Valdres til Sire bro på Torpo i hva som i dag er Ål kommune i Hallingdal forelå så tidlig som i 1886. Disse planene var del av utredningen knyttet til selve planleggingen av jernbanenettet for Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland over mot Bergen.

1886
Fra stortingsforhandlingene 1886.

I stortingsforhandlingen for 1886 er det fremlagt forslag om følgende linje:

Kristiania — Odnæs—Strandefjord—Sire Bro.
Nordbanelinien er befulgt indtil Tingelstad i Gran, 69 km., og herfrå Sidelinientil Røkenviken, 6 km., videre gaar Linienlangs Randsfjord 53 km. indtil Odnæs, dersaaledes ligger 128 km. fra Kristiania.Fra Odnæs fører den saakaldte Lerskog linie (eller Samholdslinie), der er befaret,med Stigning op til Forsænkningen i Tonsaasen ved Lerskogen og herfrå med Fald til Strandefjord i nordre Aurdal, videre med Omstigning gjennem Tisleidalføret og fraVandskillet vestenfor samme med Nedstigning gjennem Gol og med en Sving ind i Hemsilelvens Dalføre, videre i Hoveddalføret, indtil den ved Sire Bro i Torpe Annex passerer Hallingdalselven og forener sig med Bergenslinien gjennem Hallingdalen. Liniens Længde er fra Odnæs til Sire Bro ca. 128 km.

Maximumstigning fra og mod Udgangspunktet:
1:40, 1:40.
Største Høide over Havet. ca. 880 m.
De projekterede Stationer fra og med
Odnæs og nordenfor ere:
Odnæs …. 128 km. fra Kristiania.
Etnedalen . . 141 „ „
Lerskogen. „ . 157 „ « • „
Bagn 164 „ „
Bjørgum … 175 „ „
Aurdal …. 180 v „
Strandefjord . 188 „ „
Robro 240 „ „
Gol 245 „ „
Torpe ….. 254 „ „
Dertil kommer 7 Vogterbolig-Stoppesteder mellem Strandefjord og Robro.

Sire bro i Torpo

Den såkalte Samholdslinjen østenfor Leira var tenkt via Sire bro i Torpo å sammenfalle med linjen Hallingdal-Voss. En beregnet at strekningen Leira til Sire bro ville få en lengde på 78,3 kilometer, fordi en valgte en maksimumsstigning av 1:55 eller 1:40. Høyeste strekning over havet ville bli 840 meter.

I stortingsforhandlingene for 1887 er planene om en jernbanelinje Leira-Gol via Sire bro beskrevet som følger:
«Fremdeles er i afvigte Høst iveerksat en generel Underssgelse af Streekningen Leira i Valders til Gol i Hallingdal, en Del af den saakaldte „Samholdslinie». Departementet modtognemlig under 21de Oktober f. A. et Andragendefra Thotens, Hadelands, Lands og Valders Jernbanekomiteer om, at Stigningsforholdene paa ovenneevnte Streekning maatte blive undersøgte endnu i Høsten 1886, for som det anførtes om muligt,i Lighed med Overgangen over Tonsaasen, ogsaaat faa disse for denne Lines Vedkommende reducerede. Det indkomne Andragende tillader mansig at vedlegge. Da der i Anledning af denne Undersøgelse alene var Spørgsmaal om et mindreBeløb, der i ethvert Fald ikke antoges at ville overstige Kr. 1 000,00, udtalte Departementet sig i Skrivelse af 13de November 1886 efter nærmere Forhandlinger med Jernbanestyrelsen for, at den nevnte Underøogelse blev iveerksat allerede iLøbet af Aaret 1886».

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s