av Olav Sataslåtten

Bildet er av Aslak Sandestølen

Eilev Torsteinsson Langeland ble født 13.06. 1791—dødsår ukjent. i Ål bygdebok heter det at Eilev gjekk arbeidslaus og vart difor idømd tukthusarbeid i 1809. Han budde hjå mor si i ei stugu på Strand. Truleg vart Eilev kalla «More-Eilev». Systera var Guro Torsteinsdotter, mor til Moreguten. More-Eilev laga viuspenningar for sal. Prisen var 1 mark for 100.

Aslak Sandestølen i Ål spilte inn denne låtten i opptak gjort av Sven Nyhus for Norsk Folkemusikksamling 15. mars 1973. Opptaket ble inkludert på kassettsamlingen «Spel og dans i Hallingdal» som ble distribuert til bibliotekene i dalen på 90-tallet.