Av Olav Sataslåtten

På Hallingdal museum er det bevart en del brev fra firmaet O&S Sataøen til sølvsmeden Morten Espeset (også kjent som Sølvsmed-Morten) på Nes fra 1926 og utover på 30-tallet. Disse brevene er svært interessante fordi de gir oss et mer detaljert innblikk i handelen på Sundre i denne perioden. Direktør for Buskerudmuseene, Alexander Ytterborg, har jobbet med materialet etter Morten Espeset, og har avfotografert korrespondansen og gitt Hallingminne tillatelse til å gjengi dem i denne artikkelen. I seg selv er bestillingene fra Sataøen til Espeset interessante fordi de beskriver en del av varene Sataøen solgte. Mange av produktene som er beskrevet i brevhodene er det også bare Sataøen som førte i Ål.

espeset

Sevat Sataøen ble født Sevat Sevatsson Sataøyen 14.04. 1892. Han var sønn av Sevat Olsson Arnegardsjorde Sataøyen 1861—1931 og Otilie Torgeirsdtr. Glomsletten Sataøyen 1857—1954. Besteforeldre på farssiden var Ola Sevatsson Brattegard Espegard Arnegardsjordet og Margit Guttormsdtr. Bøygard, og på morssiden landhandler Torgeir Øysteinsson, Jevnaker og Birgit Olsdtr. Glomsletten. Bestefaren Sevat og Otilia giftet seg i 1886. Otilia ble oftest kalt “Tilla”. Ola fikk skøte på Satalien i 1894 for 1400 kr. Trolig hadde han overtatt plassen før den tid.

sataøenmc
Sevat Sataøen
ola sataøen
Ola Sataøen. Bilde: Ål bygdearkiv

Sevat Sataøens far Sevat Olsson Arnegardsjorde gikk i urmakarlære hos Fleischer i Kristiania, og drev siden som urmaker. I oppveksten var Otilia hos bestemora på Tveito. Tilla var en mester med kvitsaum og veving. Bruket lå noe avsides for den som skulle være urmaker, og difor sette dei opp ei stugu ved vegen på Fugleberget eller Berget i Sataøyen og budde der. Denne ble revet da riksvegen ble lagt om rundt 1975. Sevat Sataøen hadde bare et søsken, broren Ola Sevatsson Sataøyen 1887—1968. Sevat giftet seg i 1922 m Kristi Olsdtr. Sundre 1894–1974. De hadde bare et barn, datteren Aslaug Sevatsdtr. Sataøen 1927–2005 som var ugift. Aslaug var ekspeditør i butikken til foreldrene.

Sevat tok korrespondanseskole i bokholderi og korrespondanse. I årene 1908—15 var han ansatt hos sin far, og etablerte i 1915 forretning sammen med broren Ola. Sevat fikk handelsbrev 24. januar 1920, utstedt av lensmann Ecktell.

handelsbrev sataøen
Handelsbrev utstedet til Sevat Sataøen av lensmann Ecktell i Ål 1920. Del av Ål bygdearkivs samling. Foto: Olav Sataslåtten d.y.

Brødrene holdt først til i Preinsrudhuset. Dette var den siste bygningen som kjøpmann Ola A Øino satte opp. Preinsrudhuset ble benyttet til så mangt. Under første verdskrigen holdt provianteringsrådet til der. Brødrene Ola og Sevet Sataøen hadde verksted og butikk i andre høgda fra 1915 før de flyttet til Skrienhuset.

Håkon Ulshagen skriver i «Gamle Sundre: «I 1921 kjøpte Ola Tolleivson Skrien ei svært romsleg tomt av Aksel Urholt som dengong eigde garden Sundre brn. 14. Det var eit trekanta jordstykke mellom allmannvegen (no Sundrevegen) , Stasjonsvegen og kyrkjegarden. Ved skylddelinga fekk den nye eigedomen namnet Sundby. På Sundby kom det snart opp eit stort hus i tre høgder over ei romleg kjellarhøgd. Skrien sette også opp eit stort uthus med fjøs på eigedomen, for dei ville ha krøter. Slåtteland leigde dei av Urholt. Mykje av det store huset vart bortleigt. I kjellarhøgda flytte Torleiv Bergo inn og dreiv kjøtbutikk, og ved sida av han handla ein innflyttar Sørli med tøyvarer. I første høgda opna fru Skrien kaffistove ved sida av bustaden sin, I to rom mot øst i Skrienhuset fikk urmakerne Sataøen butikk og verksted, og på samme nivå fikk fru Skrien kaffistove ved siden av bustaden sin».

I Ål bygdebok kan vi lese: »Etter brannen på Sundre bygde Ola Skrien nytt hus i 1932, kalla Skrienhuset eller etter kvart Ål Hotell.. Ola og Guri omkom i ei flyulykke på Strandafjorden langfredag 1935. Bror til Guri, Lars Hallingstad overtok eigedomen og gjorde han om til Ål Hotell frå 1936».

Thømt Torill har skrevet en lengre artikkel om Morten Espeset i Dølaminne 1986. Hun forteller her at «Morten Espeset var en av utallige hallinger som virket som sølvsmed. Han ble født i 1849 og døde i 1936. Familien holdt til i grenden Espeset i Rukkedalen, et dalføre som går vestover fra Hallingdal ved Nesbyen. Slekten hadde også tidligere fostret smi-kyndige menn. Morten Smed laget f.eks. smijernsbeslag til Nes stavkirke i 1727. Han bodde på Smedsmyre i Nes, mens sønnen Lars ble gift i Espeset og var i sin tid en av dem som kjøpte stavkirken en gang etter 1727.

Morten Espeset selv gikk i lære hos Jørgen Ødegård («Øygarden») i Rukkedalen, etter sin konfirmasjon. Om denne «Øygarden» vet vi imidlertid ingenting når det gjelder hans produksjon. Tidligere virket også Ola Henriksen Træo (eller Espeseteige) her, så det er tydelig at det har vært et miljø i Rukkedalen for sølvsmeder. Disse sølvsmedene var, så vidt det er mulig å se, ikke hos bysmeder for å få opplæring, men hadde nærmest denne kunsten som «binæring». Når det gjelder Morten Espeset – eller «Sølvsmed-Morten» – drev han imidlertid sin sølvsmedkunst høyt i forhold til mange andre bygdekunstnere».

Firmaet O&S Sataøen på Sundre i Ål kjøpte en hel rekke ting fra Morten Espeset. I 1926 viser brevhodet av butikken solgte følgende varer: «Uhrreparationsverksted. Godt utvalg i lommeuhre, stueuhre, barometre, kikkerter. Musikvarer, guld, sølv og pletvaror. Kodak fotografiapparater & film paa lager». I 1934 var assortimentet utvidet ytterligere: «Til billigste pris  på lager: Sølv herreure dameure armbåndsure Gull herreure dameure armbåndsure Nikkel herreure Double 10 års garanti. Armbåndsure Moderne salonure med Bim Bam og harpeslag. Vækkeure i godt utvalg. Prisliste gratis på forlangende. Gull og sølvvarer.  Tinnvarer – emalje- double plettvarer. Mange pene moderne skjemønstre i sølv, Kikkerter- Barometre. Thermometre og Briller i godt utvalg. Musikvarer – Gramofoner – plater – strenger m. m. Kodak film og apparater. Pritzner symaskin. 

Vi ser av brevene at Sataøen ønsker søljer og spenner med lenke, i tillegg til pokaler. De har også reparert og renset ur for Espeset.

img_5693
Foto: Alexander Ytterborg

img_5694.jpg
Foto: Alexander Ytterborg

img_5695
Foto: Alexander Ytterborg

img_5696
Foto: Alexander Ytterborg

img_5697
Foto: Alexander Ytterborg

img_5698
Foto: Alexander Ytterborg

img_5699.jpg
Foto: Alexander Ytterborg

img_5700
Foto: Alexander Ytterborg

Takk til Marit Mehlum ved Hallingdal Museum, og spesielt til Direktør Alexander Ytterborg ved Buskerudmuseene. De avfotograferte brevene med konvolutter er Hallingdal Museums eiendom, og bildene er i seg selv opphavsrettslig beskyttet: Alexander Ytterborg har eierskapet til disse, og de er gjengitt med eksklusiv tillatelse til Hallingminne. Ytterligere publisering eller deling av disse på nett eller i annen form for mangfoldiggjøring kan ikke gjøres uten tillatelse fra ham.