Sander Røos opplysningar og ulike dokument sendt frå han til Ivar Aasen
Obs: fila er på 128 mb.