Dei som dreiv forretninger i Hallingdal i 1936 -med bilete og biografiar – samla av O. Sataslåtten

-klikk på teksten for å komme til artikkelen.

Forsidebilde: Sunnhov Handelslag i Hol ca 1930. Hol bygdearkiv