Karen Kristine (Kaja) var fødd i Nesbyen i Hallingdal og var aktivt med i Venstre, ungdomsrørsla og målrørsla. Ho var formann i ungdomslaget «Fram» i Ål frå 1909 – 1926 og i mållaget i bygda i sju år. Paul Breiehagen skriv om henne at ‘Ho kan stå som døme på ein generasjon som ga mykje av sine liv til høgre hugmål og eit sterkt samfunnsengasjement. Dette er noko til ettertanke i vår tid der me meir og meir konsentrerer oss om oss sjølve og våre private interesser. Kaja og Hans Bruun kan stå som føredøme for vår tids ungdom.»

kajabruunogsveinnestegard

Kaja Bruun ytterst t.v. under det internasjonale stevnet i Göteborg 1923.

kaja-og-hans-bruun
Kaja og Hans Bruun
kaja-stemneferd
BILDE:
På stemneferd med Noregs Ungdomslag. Edvard Os les proklamasjonen på Nordkapp 10. juli 1923. Vidare bakover: Olav Midttun, Sven Moren, Kaja Bruun og Trygve Vatnestrøm.

Norges Husmorforbund fikk også ny viseformann i 1946. Kaja Bruun, distriktslegefrue fra Hallingdal, hadde i mange år vært Norges husmorforbunds viseformann. Hun var en pionér, som med energi og humor hadde reist rundt og stiftet husmorlag i årevis. Hun var også kretsformann i øvre Buskerud. I 1952 kunne Husmorbladet i en stor artikkel konstatere at det endelig var kommet fart i løsningen av vannproblemet på landsbygda. Det hadde vært vanskelig å skaffe rør til alle vannledninger som skulle legges, men smijernsrør som man kunne bruke til stikkledninger og rør til småbruk, var kommet på friliste. Og 50 % av utleggenetil materiell og frakt ble dekket av Staten. Etterhvert ble vannsakens problemer løst de fleste steder i landet. Kaja Bruun satte saken i sine foredrag rundt i landets husmorlag, og sa «Ingen jente bør gifte seg uten at det er sørget for innlagt vann i hennes fremtidige hjem». I Kaja Bruuns krets ble det også sørget for vann til hus og fjøs fortere og hyppigere enn andre steder på landsbygda. Hun belønnet med Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats i helsespørsmål, samtidig med at hennes mann, distriktslege Hans Bruun, fikk Kongens gull for sin.

Kaja Bruun ble som første kvinne valgt inn til styret i Noregs Ungdomslag i 1921:

kaja-bruun-den-17de-mai-1921-07-13

Kaja giftet seg i 1892 med Hans Bruun. I avisen Den 17de mai fra august 1917 leser vi i forbindelse med ekteparet Bruun sølvbryllup: «Fru Kaja Bruun er halling, av gamal embættsmannsætt. Far hennarar var sakførar Poppe frå Nes, og farfar hennar var sorenskrivar i Hallingdal. Fru Bruun er like norsklynd som mannen, ogho hev ikkje spara seg i norskdorms- og ungdomsatbeidet ho heller. I 11 aar hev ho no styrt
ugdomslaget (Fram) i Aal; og ungdomen der vil ikkje missa henne for aldri det. I hennar tid hev laget fenge seg gildt hus, og det er ikkje minst hemne aa takka at dette huset er so norsk og vakkert som det er. Dokterheimen i Aal hev ord for aa vera gild og gjestmild, og dokterfolket er folkelege og greide og avhaldne av gamle og unge».

kajabruun-radio-trettende-april-37
Bilde: Kaja Bruun ble kringkastet i radio flere ganger; her fra 1937.

«Ordet ble så gitt til viseformann
i Norges Husmorlag — fru Kaja
Bruun som holdt et glimrende og
irspirerende foredrag om «Hjemmet».
Fruen minnet bi. a. om, at kvinnene
må komme mer med i det offentlige
liv for å gjøre sin innsats ved siden
av mannen». Avisen 1ste Mai 1946.19 februar

diplom-kaja-bruun
Bilde:
1. premie Hallingdal messa 1936. for ymse treskjærerarbeid til Ole E. Isakbråten. 1/12- 1936. Underskrevet av Kaja Bruun, A. Haug og Lars Lien