Dokumentet er på 174 sider, og du kan laste det ned og søke på t.d. etternamn.

Klikk på lenka:

Liste over emigranter frå Hol 1875 – 1930

Bildet viser slåttonn på mellom Larsgard i Hovet.  Frå venstre: Birgit f 1897, Kittil f 1895, Olav f 1899 og Guridf1901. Faren Svein K Larsgard sit på slåmaskinen.
Foto: Grøvo. Hol bygdearkiv.