Gründeren Lars Embriksson Springgard Engebretsen 1838—1895 frå Ål.

av Olav Sataslåtten d.y. I ungdomen var Lars liten og tuslen, og ingen rekna med at det skulle bli noko av han. Men han reiste ut og kom i smedlære i byen. Ingen høyrde noko frå han før han vart kjend som “Engebretsen på Kampen”. Lars starta L. Engebretsens Mekaniske Verksted i Oslo i 1865. Der laga han ymse maskiner, m.a. maskinhamrar etter modell av … Fortsett å lese Gründeren Lars Embriksson Springgard Engebretsen 1838—1895 frå Ål.

Aal Præstegjeld Læse og Sogneselskab stiftet 1836

Av Olav Sataslåtten d.y. Det først biblioteket i Ål ble etablert i 1836. Det var riktignok et «lukket» bibliotek forbeholdt medlemmene i Aal Præstegjeld Læse og Sogneselskab, men det er like fullt et bibliotek. Denne artikkelen tar utgangspunkt i Nils Noss sin artikkel «Aal Præstegjelds læse og sogneselskab i Dølaminne 1987. Noss gir ingen opplysninger om hvor han har funnet kildematerialet, men det er åpenbart … Fortsett å lese Aal Præstegjeld Læse og Sogneselskab stiftet 1836

Syver Tomasson Hove Sørbøens «En gammel Skoleholders Optegnelser for Aaret 1727 om forskjellige Hændelser i Aals Præstegjeld i Hallingdalen siden Reformationen»

Nedlastbar versjon av teksten, som du kan skrive ut: En gammel Skoleholders Optegnelser Tegningen er av prestesønen Andreas Wulfsberg Grøtting, datert 1846. I følge Ål bygdebok var Syver Tomasson Hove Sørbøen var fødd 24.06. 1652, og han døydde i 1729. Foreldra hans var Tomas Ivarsson Hove og ei Liv Aslesdotter. Ola Arnegard vart stemna i 1664 av Tomas Ivarsson Hove som var odelsmann til Torsteinsrud, medan … Fortsett å lese Syver Tomasson Hove Sørbøens «En gammel Skoleholders Optegnelser for Aaret 1727 om forskjellige Hændelser i Aals Præstegjeld i Hallingdalen siden Reformationen»

Korrespondansen mellom firmaet O&S Sataøen på Sundre og sølvsmed Morten Espeset i Nes på 1920- og 30-tallet

Av Olav Sataslåtten På Hallingdal museum er det bevart en del brev fra firmaet O&S Sataøen til sølvsmeden Morten Espeset (også kjent som Sølvsmed-Morten) på Nes fra 1926 og utover på 30-tallet. Disse brevene er svært interessante fordi de gir oss et mer detaljert innblikk i handelen på Sundre i denne perioden. Direktør for Buskerudmuseene, Alexander Ytterborg, har jobbet med materialet etter Morten Espeset, og … Fortsett å lese Korrespondansen mellom firmaet O&S Sataøen på Sundre og sølvsmed Morten Espeset i Nes på 1920- og 30-tallet

Vesle Margit som levde aleine med far sin i Ridalen på 1850-talet

Margit Olsdtr. Ruggeplassen Grøvo (1851-1936), saman med borna Anne (1891-1969) og Ola (1894-1945). Foto: Ål bygdearkiv. Av Olav Sataslåtten d.y. Då eg var liten fortalde far min ei historie om ei lita jente som budde i Ridalen samans med far sin. Sidan me budde på Torpo i nærleiken tå Ridalen var det inkje fritt for at denne historia satt seg i sinnet mitt, inkje minst … Fortsett å lese Vesle Margit som levde aleine med far sin i Ridalen på 1850-talet

Syver Einarsen Moen frå Ål (1884-1970) knivmakar, urmakar og spelemann

av Olav Sataslåtten Syver Einarsson Moen var født 26.09. 1884, og han gikk bort i 1970. Foreldrene hans var Einar Eilevsson Skomakarmoen (Hagajordet) og Mari Knutsdtr. Lappegard. Han gikk i lære hos den kjente skomakeren Knut Øyno i to vintre, og dro deretter til Drammen og var der ei stund for lære finere skomakerarbeid. Syver med kona Marthe. Foto: Ål bygdearkiv. Syver Einarsen var i Amerika … Fortsett å lese Syver Einarsen Moen frå Ål (1884-1970) knivmakar, urmakar og spelemann

På jakt etter restene av Sirebrua på Torpo

av Olav Sataslåtten Den gamle Sirebrua på Torpo var et bindeledd på vegen mellom Numedal og Valdres. Nils Noss skriver i Dølaminne om den såkalte Valdrevegen, en fjellveg som gikk frå Tunhovd via Dyna ned til Ål ved Torpemoen og over Torpo ned Ridalen. Årsaken til at Sirebrua var viktig var naturligvis også som bindeledd mellom tømmertransporten frå Ridalen og som ferdelsveg inn til heimstølene … Fortsett å lese På jakt etter restene av Sirebrua på Torpo