Kolorerte bilder frå Ål og Hol

Disse bildene er kolorerte av Olav Sataslåtten som del av et større prosjekt. Billedbehandlingen og det påfølgende resultatet er opphavsrettslig beskyttet og kan ikke spres på nett eller i andre publikasjoner uten samtykke fra rettighetshaver.

Gamle Hol i farger

Kolorering utført av Olav Sataslåtten. Han har benyttet applikasjoner som gjør bruk av kunstig intelligens. Det er programvare som er «trent» i å gjenkjenne variasjoner i svart/hvitt-bildene, og programmene analyserer originalene basert på makinlæring,  for derigjennom å komme frem til mest mulig korrekt reusltat; med andre ord slik det engang var. Opphavsretten til de kolorerte…